Hvorfor velge dette programmet?

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Målgruppe for studieprogrammet

Dette masterprogrammet gir deg tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er studenter med interesse for teknologi, samfunn og innovasjon.

Teknologi- og samfunnsinteressert

Masterprogrammet TIK er et tilbud til deg som vil forstå rollen kunnskap og teknologi spiller i moderne samfunnsliv og økonomi. Det henvender seg særlig til studenter som er opptatt av innovasjon og endringsprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunn, samt til studenter som vil analysere teknologi og kunnskap som kulturelle og sosiale fenomener.

Tverrfaglig

Du vil lese faglitteratur fra etablerte disipliner som sosiologi, filosofi, økonomi, historie og antropologi, men aller viktigst er de nyere fagtradisjonene Innovasjonsstudier og STS (Science and Technology Studies). Alle forelesere på TIK-programmet hører til enten innovasjonsstudier eller STS, og du vil få en god innføring i begge fagfelt. I andre semester velger du å spesialisere deg i ett av feltene.

Godt studiemiljø - tett på forskerne

Studiemiljøet på TIK-senteret er lite og intimt, og deles med studentene på masterprogrammet ESST - Society, Science and Technology in Europe. Dere er til sammen 30 studenter på begge programmene.

Du får god tilgang på forskningsmiljøet ved TIK-senteret. Lesesalen for masterstudenter og de ansattes kontorer er i samme etasje, og alle deler pauserom. TIK-senteret har ca 35 vitenskapelig ansatte, og du vil møte mange av disse som forelesere. I tillegg er alle fagseminarer og lignende arrangementer på senteret åpne for studenter. Noen studenter tar også oppdrag som vitenskapelige assistenter i senterets forskningsprosjekter.

Sist men ikke minst får du muligheten til å bidra i TIK- og ESST-studentenes egenproduserte magasin Teknovatøren - som vant pris for beste studentpublikasjon i 2013!

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 10:56