Business and system integration analyst

Anniken Nordby er Business and system integration analyst i Accenture.

Bilde: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

En tidligere TIK-student arrangerte bedriftspresentasjon av Accenture for oss som var studenter på TIK. Jeg kjente til og hadde vært i kontakt med bedriften fra før og bedriftspresentasjonen inspirerte meg til å søke jobb som technology graduate. Jeg ble tatt inn til intervju og casedag, og etter to-tre uker fikk jeg tilbud om fast ansettelse etter endte studier.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det var en kombinasjon av ting som bidro til at jeg fikk denne jobben, en viktig faktor var nok at TIK har gode ambassadører i Accenture. Min erfaring er at studentene på TIK er engasjerte og dyktige, og at vi er stolte av studiet vårt og hverandre. Dette er positivt når vi skal ut i arbeidsmarkedet. Jeg tror også at mitt verv som redaktør for Teknovatøren og min stilling som vitenskapelig assistent på TIK-senteret så bra ut på CV-en min. I tillegg tror jeg at min faglige kombinasjon gjorde meg interessant for bedriften. Mastergraden min er sammensatt av fag i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, demografi, teknologi og innovasjon. En forståelse for økonomi og samfunnsutvikling i kombinasjon med evnen til å være analytisk og kritisk er nyttig og attraktiv for mange arbeidsgivere.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hoved arbeidsoppgaver er knyttet til den daglige oppfølging av prosjektet som jeg jobber på, som er et stort utviklingsprosjekt innenfor offentlig forvaltning.

Hva jobber du med akkurat nå?

Arbeidsdagen består av å holde oversikt over alt som skjer, følge opp delprosjekter, oppgaver og frister, oppfølging av de ansatte på prosjektet og å assistere prosjektleder i sine oppgaver. Fordi jeg er relativt ny i bedriften består arbeidsdagen også av å sette seg inn i nye begreper, prosesser, rutiner, forstå hvem som er gode på hva og hvordan jeg kan utnytte meg selv og bedriften maksimalt i den jobben jeg er satt til å gjøre. I tillegg er Accenture en stor bedrift med fokus på kunnskapsdeling på tvers av prosjekt og geografiske skiller og aktiviteter utenom prosjektet jeg jobber på, både sosiale og faglige, er en del av hverdagen.

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Den viktigste kunnskapen og erfaringen jeg har med meg videre fra SV fikk jeg mens jeg var masterstudent på TIK. TIK er et tverrfaglig masterstudie og mangfoldet blant studenter og ansatte var veldig stort, i tillegg var studiemiljøet godt og vi hadde mange gode diskusjoner om temaer som det viste seg at de fleste var uenige i.  Gjennom studiet lære jeg å sette pris på og ta i bruk den kunnskapen og de perspektivene andre har. Det vil alltid være mange som kan mye mer enn det jeg selv kan, og hvis jeg mestrer å lytte til og lære av andre og forstå hvem som sitter på den kunnskapen jeg selv trenger, så er det minst like nyttig som å bygge egen kunnskap.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Karakterer er viktig men det er lettere å skille seg ut gjennom arbeidserfaring, verv og engasjement enn det er å skille seg ut på grunn av toppkarakterer. Gode karakterer kombinert med annen erfaring tror jeg er mye mer verdt enn toppkarakterer. Fagkombinasjon er en annen ting som kan gi en fordel. De fleste som studerer samfunnsvitenskap kan styrke CV-en ved å inkludere noen økonomifag. Økonomistyring og -forståelse er tross alt en ganske vesentlig del av arbeidslivet.

Publisert 19. jan. 2015 14:29