Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider i OREEC - Oslo Renewable Energy and Environment Cluster.

Inga Blæsterdalen. Foto: Privat.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Veilederen på masteroppgaven min ved TIK fikk en henvendelse fra mitt nåværende arbeidssted som etterlyste noen som kunne bidra inn i noen av deres prosjekter og han anbefalte meg til denne jobben. Jeg hadde også hatt kontakt med organisasjonen tidligere i forbindelse med masteroppgaven min, og kjente dem dermed delvis fra før.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Dels tror jeg det skyldes flaks med kontakter (og veileders kontakter), og dels skyldes det nok at fagkombinasjonen og masterspesialiseringen min passet som fot i hose med det organisasjonen så etter.

I tillegg tror jeg det spilte positivt inn for arbeidsgiver at jeg under masterstudiene hadde jobbet deltid på Teknologirådet og som redaktør for TIK-tidsskriftet Teknovatøren. Dette signaliserte at jeg var en allsidig og engasjert student med kapasitet til å sjonglere mange ting samtidig.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har hatt allsidige oppgaver og bidratt inn i flere av prosjektene siden jeg begynte i OREEC, og har arbeidet med alt fra relasjonsbygging mellom aktører i næringslivet og cleantech-bedrifter, til å arrangere konferanser og seminarer og delta som jurymedlem i innovasjonscamper på videregående skoler i østlandsdistriktet.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med å sette opp program og rekruttere innledere til kommende arrangementer med Solenergiklyngen, som OREEC sammen med IFE (Institutt for energiteknikk) er i regien for.

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Utdanningen min fra TIK har gitt meg en analytisk ‘‘frame of mind’ som jeg på mange måter drar nytte av i arbeidshverdagen min. For det første har den teoretiske kunnskapen om teknologiske endringsprosesser og innovasjon innen fornybarnæringen hjulpet meg til å forstå bedre hvordan denne bransjen av næringslivet fungerer i praksis.

I tillegg har den tverrfaglige og prosjektbaserte arbeidsmåten som vi ble drillet i studietida på TIK vært nyttig å ha med seg i en jobbkontekst som også langt på vei er fagoverskridende og prosjektbasert.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Utnytt at TIK-senteret er lite, intimt og har relativt lave dørstokker inn til forskere, professorer og aktører i randsonen mellom TIK og omverdenen. TIK-miljøet gir en genuin sjanse til å bygge et nettverk som kan vise seg å være verdifullt når du plutselig står på terskelen til arbeidslivet.

I tillegg er mitt tips å jobbe konsekvent med å spisse den kompetansen du tilegner seg gjennom masterstudiet - og fokusere på hva og hvor du egentlig vil med den. Med en tverrfaglig mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap er du kvalifisert til et bredt (og litt ullent) spekter av jobber. Hvordan du selger seg inn til en potensiell arbeidsgiver anhenger langt på vei av hvordan du klarer å markedsføre og konkretisere kompetansen din.

Vær stolt av at TIK-mastergraden - du besitter en form for kunnskap som samfunnet og mange arbeidsgivere utvilsomt trenger!

 

 

Publisert 29. okt. 2015 15:59 - Sist endret 19. nov. 2015 14:33