Prosjektkoordinator

Jonas Archer er prosjektkoordinator i Simula Research Laboratory.

Privat bilde.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg kom i kontakt med Simula gjennom Vitenskapsbutikken, og skrev min masteroppgave i samarbeid med dem. Mens jeg jobbet med masteroppgaven hadde vi en del kontakt, og jeg begynte etterhvert å jobbe litt deltid hvor jeg gjorde mye forskjellige småoppgaver for dem.

Jeg fikk et sommer-internship i Simula Innovation, en mindre avdeling i Simula Research Laboratory som jobber med kommersialisering og innovasjon, hvor jeg ble bedre kjent med interne strukturer og arbeidsoppgaver. Da jeg leverte masteroppgaven i mai 2015 var det naturlig å undersøke om de hadde videre bruk for meg. En ansatt i Simula Innovation hadde akkurat gått ut i en lengre permisjon og jeg overtok hennes stilling.  

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror den viktigste faktoren var kontakten jeg hadde med dem over en lengre periode. Typen utdanning jeg hadde spilte nok også litt inn, men jeg tror sommer-internshipet jeg hadde der var det som førte til at jeg fikk vist hva jeg var god for og at jeg jobbet på en måte de synes var tilfredsstillende.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Drift, rapportering og tilrettelegging av co-workinspacet Gründergarasjen. Det innebærer alt fra å gjøre adgangsintervjuer for nye gründere til å hjelpe til med søknader til offentlige midler for de ulike startup-prosjektene vi har her. Jeg er også med på å arrangere eventer for gründerne og sørge for å synliggjøre og kommunisere Gründergarasjen utad. 

Hva jobber du med akkurat nå?

I tillegg til det jeg har nevnt ovenfor, jobber jeg nå med et par eventer knyttet til Oslo Innovation Week; Cutting Edge og OIW - 100 Pitches. Simula/Gründergarsjen skal arrangere en av semifinale til arrangementet 100 pitches. Det er en pitchekonkurranse for gründere med mulighet til a vinne opp mot 500 000 kr. Jeg holder på å samle et passende dommerpanel og organisere resten av eventet vi skal ha i samordning med Oslo Innovation Week.

Jeg jobber også med en rapport knyttet til en survey vi har gjort. Vi har sendt ut et spørreskjema til alle tidligere og nåværende gründere som sitter i garasjen og spurt dem om en rekke spørsmål knyttet til hvordan vi kan gjøre tilbudet bedre. Jeg jobber nå med å fremstille dataen på en oversiktlig måte slik at vi kan bruke den til å finne ut hvilke områder vi kan forbedre oss på.   

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Jeg bruker en del av de analytiske evnene jeg opparbeidet meg gjennom skrivingen og arbeidet med masteroppgaven. I tillegg er kravene til struktur, arbeid under press og det å levere til avtalt tid sentrale egenskaper i min arbeidshverdag. Jeg bruker også noen av perspektivene og begrepene fra TIK-studiet. Jeg lærte også mye om samarbeid med personer med ulik faglig og erfaringsmessig bakgrunn, dette er svært sentralt i min arbeidshverdag.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg mener at internships er svært viktig. Alt for få studenter i Norge benytter seg av denne muligheten. Det gjelder å ha noe annet pa CVen enn kun skolegang selv om du har bra karakterer, så det å kunne vise til et internship tror jeg er veldig bra. Med et internship kan man også knytte kontakter innad i en bedrift som senere kan lede til at man kan få jobb der. Jeg vil også anbefale å bruke alle kontakter man har for og eventuelt få en fot innenfor hos en bedrift. Med en gang noen vet hvem du er og hva du kan er det mye lettere å ansette deg enn hvis du bare er en søknad i en bunke med andre søknader.  

Publisert 30. sep. 2015 10:42 - Sist endret 19. nov. 2015 14:33