Entreprenør

Tobias Kaasa Fossheim fikk én million kroner i stipend fra Norges Forskningsråds pilotordning Studententreprenørskap (Stud-ENT) til å utvikle sitt eget app-selskap.

Hva gjør deres app?

Tobias K. Fossheim
Foto: Privat

Vår AR-løsning gjør det enkelt og kostnadseffektivt å lage kultursti-apper sammen med våre kunder. Vi knytter medieinnhold til GPS-punkter, slik at brukeren får sin egen personlige guide. En kan sammenligne med Pokemon GO, men her fanger brukeren lyd, bilde og/eller film i stedet. Samtidig får våre partnere en kommunikasjonskanal til sine brukere, gjennom for eksempel push-varsel. Innholdet kan deles på sosiale medier, som bidrar til markedsføring av kundens tilbud. For tiden jobber vi blant annet med prosjekter knyttet til musikkfestivaler og turistmål med status som UNESCO verdensarv.

Den første appen vi gav ut heter Til Telemark app og kan lastes ned gratis i Apple Appstore og Google Playstore.

Hvorfor søkte du?

Jeg etablerte en augmented reality (AR) start-up i løpet av det første året mitt som masterstudent ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO (TIK). Det første året jobbet vi med å forstå behovet i markedet. Samtidig gjennomførte vi et forprosjekt i samarbeid med en kunde, hvor vi utviklet en prototype av vår løsning. Da dette var gjort, så vi på Stud-ENT programmet som en gylden mulighet for å skaffe finansiering til kommersialiseringsfasen av forretningsideen uten å måtte selge aksjer til investorer. Prosjektet startet sommeren 2017 og vil vare i ett år.

Hva skal du bruke pengene til?

Hovedmålet med prosjektet er å kommersialisere vår AR-løsning. Derfor er hovedprioriteringen å gjennomføre så mange kundeprosjekter som mulig for å etablere en referanseportefølje som vil danne grunnlaget for videre salg etter at året med Stund-ENT midler er omme. Delfinansiering av disse prosjektene, lønn til teamet, produksjonsutstyr, sammen med en del reisevirksomhet og messedeltakelse er postene som tar opp størst plass på budsjettet.

Hvordan jobbet du med søknaden?

Søknadsprosessen dreide seg i stor grad om å lese søknadskriteriene nøye, og forstå hvordan Norges Forskningsråd tenker. Jeg brukte to uker på å skrive søknaden, og fikk god hjelp av faglig mentor og venn Erlend Osland Simensen, som er stipendiat på TIK-senteret.

Prosessen bestod av to steg, først den skriftlige søknaden, og så en pitcherunde hos NFR for de som kom videre til steg to. Sistnevnte lignet på en investor-pitch der NFR samlet et panel av eksterne bransjeeksperter som de utvalgte søkerne presenterte sitt prosjekt for. Her ble det også stilt kritiske spørsmål til prosjektplanen og gitt verdifull feedback.

Hva handlet din mastergrad om?

Jeg fulgte pilotprosjektet “Spill ut i verden”, og skrev min masteroppgave i samarbeid med Norsk Filminstitutt og Innovasjon Norge. Dette var første gang Innovasjon Norge mottok et oppdrag fra Kulturdepartementet. Jeg fikk slik en spennende mulighet for å studere hvilken retning norsk kulturpolitikk er på vei. De norske spillselskapene som var valgt ut til å delta mottok midler i regi av de to ovennevte organisasjonene. Som en del av forskningsprosjektet fikk jeg bli med på aktiviteter i Skandinavia og i USA, og jeg lærte mye av de involverte, kunnskap jeg bruker i arbeidet med eget selskap.

Hvorfor valgte du å studere ved TIK?

Jeg har alltid vært interessert i design, men fulgte ikke den lidenskapen da jeg tok bachelor i Internasjonale studier. Selv om dette var en spennende grad angret litt jeg i etterkant, og jeg så TIK-masteren som en mulighet for å komme tilbake på “rett spor”. TIK-masteren gir et stort handlingsrom for å fokusere på hva en brenner for. Jeg tror samtlige av mine innleveringer omhandlet designhistorie og design-spørsmål, noe jeg ble oppmuntret av de faglige ansatte til å fordype meg i.

Og har du noen tips til andre studenter som ønsker å starte noe eget?

Ikke vær redd for å prøve! Med mindre du tar opp personlige lån, så taper du ikke annet enn egen tid hvis det skjærer seg. Få med deg flinke folk som du stoler på, og sørg for å lage kontrakter. Da unngår dere eventuelle uenigheter når det blir penger med i bildet.

9 av 10 start-ups klarer det ikke, men du lærer så utrolig mye. Dessuten vil en fremtidig sjef bli blank i øyene når du i et jobbintervju kan si at du forstår hvordan det er å ha ansvar for budsjetter og tidsfrister!

 

Intervjuet av Nina Alnes Haslie

Publisert 14. mars 2018 18:53 - Sist endret 6. nov. 2018 10:10