Spesialkonsulent

Tonje jobber med å forbedre velferdsteknologi i Oslo kommune.

Tonje Haugen

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

I masteroppgaven min skrev jeg om innføring og spredning av velferdsteknologi i kommuner. Jeg fikk en engasjementstilling om å utarbeide en plan for innføring av velferdsteknologi i en av bydelene i Oslo kommune. 

Etter et halvt år søkte jeg meg over til seksjon for velferdsteknologi i Helseetaten, som har det operative ansvaret for at velferdsteknologi blir en integrert del av helse- og omsorgstilbudet i Oslo kommune.

Jeg tror tematikken i masteroppgaven var avgjørende for at jeg fikk engasjementstillingen i bydelen, og deretter ble masteren kombinert med erfaring fra bydel avgjørende for at jeg fikk starte i Helseetaten.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Det mest spennende med jobben min er variasjonen i oppgavene.

Hovedsakelig har jeg ansvar for min seksjons innovasjons- og næringsutviklingsaktiviteter. Dette inkluderer dialog med leverandører og gründere for å få oversikt over hva som utvikles på markedet, samtidig som vi kan sette i gang enkle tester for å sikre at utviklingen av nye løsninger er basert på kommunens behov.

Ved siden av dette er jeg også involvert i flere prosjekter og jobber blant annet mye med innovative anskaffelser. Det er stadig ønske om å ta i bruk nye løsninger i kommunen, og det er veldig spennende å få være med i disse aktivitetene.

Hvordan bruker du studiene i jobben din?

Gjennom TIK lærte jeg blant annet å analysere pågående teknologiske endrings- og innovasjonsprosesser. Dette har vært veldig nyttig når jeg nå arbeider med hvordan teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestetilbudet i Oslo kommune.

Ellers ser jeg at mye av kunnskapen jeg fikk fra TIK er relevant når jeg nå jobber med behovsdrevne utviklingsprosjekter, implementering og spredning av teknologi.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tenker det teller positivt om en har hatt en deltidsjobb eller har vært aktiv på andre måter ved siden av studier. Dette viser at en kan klarer å ha flere baller i luften.

Ellers tror jeg det er viktig å velge tema for masteroppgaven ut fra hva du kan tenke deg å jobbe med etter studiene.

Publisert 22. feb. 2019 15:30 - Sist endret 7. mars 2019 09:30