English version of this page

Studietilbud for flyktninger

Universitetet i Oslo vil bidra til at flyktninger i Norge kan fortsette studiene sine. Vi har flere studietilbud.

Engelskspråklige masterprogrammer

Vi tilbyr et særskilt opptak til mange engelskspråklige masterprogrammer.

Fullstendig informasjon om masterprogrammer, søknadsprosedyre og søknadsfrist er tilgjengelig på de engelske nettsidene.

 

Korte studieprogram

Vi tilbyr korte, engelskspråklige studieprogram, hvor studentene også kan melde seg til emner i norsk språk. 

Finn informasjon om opptak på hver programside:

Emner i norsk språk

Vi tilbyr emner i norsk språk som starter i høstsemesteret. Disse emnene gir studiepoeng.

Emnene kan velges som del av de korte studieprogrammene på bachelor- og masternivå, jf. ovenfor.

Kurs i norsk språk

Vi tilbyr korte, uformelle norskkurs som digitale kurs fra juli og som fysiske kurs fra september. Disse kursene gir ikke studiepoeng.

Fullstendig informasjon om kurs, søknadsprosedyre og søknadsfrist er tilgjengelig på de engelske nettsidene

Andre studieprogram

Våre årsenheter, bachelorprogrammer, 5-årige masterprogrammer og profesjonsutdanninger undervises på norsk. Søkerne må dekke kravene til norsk og engelsk språk.

Neste frist for å søke opptak er 15. april 2023 for studiestart høsten 2023. Vi ønsker deg velkommen som søker ved neste opptak.

Kontakt

Søkere og studenter som har spørsmål kan kontakte Knutepunktet.

For generell informasjon om opptak til studieprogram, se Opptak til UiO.

Informasjon til forskere på flukt finner du her

Dersom du er bosatt i en annen kommune enn Oslo, vennligst ta kontakt med kommunen du er bosatt i for spørsmål om flytting og om dette ville påvirke dine rettigheter.