Utvekslingsavtale mellom University of California, San Diego og Universitetet i Oslo

UC San Diego er en del av University of California-systemet og er ansett å være en svært god institusjon med flere fremragende fagmiljøer. Universitetet ligger sør i California, ikke langt fra den mexicanske grensen.

Hvem kan søke?

Denne avtalen gjelder kun for masterstudenter og Phd-kandidater. Søkere må ha et meget høyt karaktersnitt for å komme i betraktning, og forutgående kontakt med fagpersoner ved UCSD er en forutsetning. Søkere må søke via UCEAP, men det er i siste instans fagmiljøet ved UCSD som gir sin godkjennelse. 

Karakterkrav: B-snitt

Studenter fra følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

 • medisin
 • odontologi
 • farmasi
 • rettsvitenskap

Det er kun mulig å søke på denne avtalen til fristen 15. februar.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav 

 • 4 eller bedre fra norsk videregående skole

eller

 • TOEFL 80 (internet based test)

eller

 • IELTS 7.0

Informasjon om TOEFL


Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen 15.februar.

Hvilke emner kan jeg ta?

Søk etter kurs på hjemmesidene til UC San Diego

Studieåret ved UC San Diego består av tre quarters.

Hvis du skal ta emner på til sammen 30 studiepoeng, kan du kun reise til UCSD i quarter 2 og 3 (tilsvarer UiOs vårsemester). Hvis du ønsker å kombinere oppgaveskriving/lab og emner på graduate-nivå, kan du reise på høstsemesteret (quarter 1). For vanlig utveksling på vårsemesteret vil 12 units per quarter (som regel tre emner) tilsvare 32 studiepoeng ved UiO.

For utvekslings i ett år (quarter 1, 2 og 3) må du ta 44 units tilsammen (11 emner). Dette tilsvarer 60 studiepoeng.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret er delt inn i tre quarters:
Quarter 1: begynnelsen av september - ca.20. desember
Quarter 2: begynnelsen. av januar - midten av mars
Quarter 3: slutten av mars-midten av juni

Hva koster det?

Antall gratisplasser: 5

Andre utgifter: Alle studenter vil automatisk bli en del av University of California Student Health Insurance Plan. Prisen på helseforsikringen ved UCSD var i 2017 på $1,182 per quarter. Det er mulig å søke om fritak fra denne forsikringen hvis du kan vise til en omfattende privat helseforsikring. Mer informasjon om dette får du i søknadsprosessen til UCEAP.

UiO-studenter som reiser til USA i perioden 2018-2020 vil motta stipend fra UNIFOR. Summen på dette stipendet vil varierer hvert semester.

Bolig

Universitetet er behjelpelig med bolig, men du må belage deg på å bo privat da det er svært vanskelig å få studentbolig.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

 

Alle søknader til UCSD behandles av UCEAP. I søknaden til UCEAP vil du måtte oppgi:

 • Invitasjonsbrev fra en vitenskapelig ansatt ved UCSD
 • Study Plan for hvilke emner du ønsker å avlegge
 • CV på engelsk
 • Statement of purpose (motivasjonsbrev)

 

Om universitetet

Land

USA

By

San Diego, CA

Nettside

http://uc.eap.ucop.edu/#anchor-apply


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Master og PhD

Avtaleeier

Universitetet i Oslo