English version of this page

Utveksling gjennom Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ mottar et stipend. Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold.

Erasmus+ omfatter student- og praksisutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med partnere i Makedonia, Serbia og Tyrkia.

UiO har erasmusavtaler med universiteter i de fleste europeiske land.

 

Viktig beskjed: I forbindelse med COVID-19 er både gyldig reise- og helseforsikring et krav for å motta stipend.

Brexit: Utveksling til Storbritannia etter 2020

1. januar 2021 bestemte Storbritannia å ikke videreføre sin deltakelse i Erasmus+-programmet. Norske studenter vil likevel kunne reise på utveksling til Storbritannia og britiske studenter til Norge gjennom Erasmus+ til og med studieåret 2022/23. Dette fordrer at det finnes en Erasmus+-avtale med den aktuelle institusjonen i Storbritannia.   

Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia etter studieåret 2022/23 om å forhøre seg med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå om utvekslingsmulighetene til Storbritannia.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Mer om Erasmus+

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som student gjennom Erasmus+: