English version of this page

Bruk av informasjonskapsler /cookies i Nettskjema

Nettskjema bruker informasjonskapsler/cookies for å bedre bruksopplevelsen i applikasjonen.

Automatisk lagring av informasjon

Nettskjema.uio.no benytter som de fleste andre nett-tjenester informasjonskapsler/cookies. Informasjonskapsler er informasjonsfiler som blir liggende igjen i nettleseren for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko, men du kan når som helst endre dette på følgende måter:

Oversikt over informasjonskapsler/cookies i Nettskjema

Informasjonskapsel Beskrivelse
org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE Husker brukers språkvalg
SESSION Holder rede på brukersesjonen
NETTSKJEMA_COOKIES_OPT_IN Holde rede på om man har lest informasjonen om Nettskjema og informasjonskapsler
Local Storage Enkelte skjemaer settes opp til å mellomlagre svar kryptert i Local storage

 

Publisert 22. sep. 2014 11:13 - Sist endret 4. sep. 2018 13:03