English version of this page

Tilgjengelighetserklæring

Å opprette skjema, hente ut data og svare på et skjema på nettskjema.no skal være tilgjengelig for alle. Dette er basert på DIFI sine retningslinjer for universell utforming på IKT-tjenester i Norge. Dette dokumentet oppsummerer de punktene vi har avdekket at Nettskjema avviker fra disse retningslinjene.

Avvik i gammel design

Våren 2019 byttet Nettskjema grafisk design på skjema ved svaring. Det gamle designet er basert på standardisert HTML og har derfor blant annet utfordringer med dårlig markering på radioknapper og avkrysningsbokser. De samme boksene blir heller ikke lest opp av skjermleser i det gamle designet. Det er her i tillegg vanskelig å svare på store matriser via telefon og enkelte skjemaer får feil på skjermlesere. 

Tidsfrist for når dette er fikset:

  • Innen 31.12.2019 skal gamle skjemaer ha blitt konvertert til nytt design

Avvik i nytt design

I den nye grafiske profilen er det tatt høyde for at alle skjema skal fungere universelt utformet og det er utformet et eget design som er optimalisert for svaring via telefoner. Her følger oversikt over det som er registrert som avvik med frist:

  • Feil overskriftsnivåer ved svaring på skjema
    • Detaljer: Dersom man ikke har mellomtittel går man rett fra H1 til H3
    • Frist for fikset: 15.desember 2019

Tilbakemeldinger

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger om universell utforming i Nettskjema, ta kontakt med nettskjema@usit.uio.no.

 

Publisert 14. juni 2019 14:29 - Sist endret 7. nov. 2019 10:52