English version of this page

Tilgjengelighetserklæring for Nettskjema

Å opprette skjema, hente ut data og svare på et skjema på nettskjema.no skal være tilgjengelig for alle. Dette er basert på DIFI sine retningslinjer for universell utforming på IKT-tjenester i Norge. Dette dokumentet oppsummerer de punktene vi har avdekket at Nettskjema avviker fra disse retningslinjene.

Avvik i nytt design

I den nye grafiske profilen er det tatt høyde for at alle skjema skal fungere universelt utformet og det er utformet et eget design som er optimalisert for svaring via telefoner. Her følger oversikt over det som er registrert som avvik med frist:

  • Ingen avvik registrert.

Tilbakemeldinger

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger om universell utforming i Nettskjema, ta kontakt med nettskjema@usit.uio.no.

 

Publisert 14. juni 2019 14:29 - Sist endret 5. mai 2021 15:31