Eksterne brukere av Nettskjema

For å lage og administrere skjema må du logge inn med FEIDE eller ID-porten. Om din institusjon ikke har avtale om bruk av Nettskjema kan du søke om få tilgang via din ID-portenbruker. Dette gjelder også alle som samler inn data til TSD.

Se egen oversikt over de som allerede har avtale om bruk av Nettskjema.

Få ID-portenbruker i Nettskjema

Du kan søke om å få ID-portenbruker i Nettskjema dersom:

  • Du arbeider et sted som har avtale om bruk av Nettskjema uten FEIDE 
  • Har avtale om å teste ut Nettskjema

Det er egen lenke til ID-porten (BANKID) fra forsiden til nettskjema.no 

Brukeren som opprettes i Nettskjema får da et brukernavn som avsluttes med "@idporten".

Søknadsskjema for å bli ID-porten bruker av Nettskjema

Oppsett for FEIDE-brukere

Du trenger ikke søke om tilgang på din FEIDE-bruker om din institusjon har kjøpt fri bruk for alle ansatte og studenter. Se oversikt over de som har allerede har tilgang.

Dersom din institusjon ikke har avtale om bruk av Nettskjema må du registreres som administrative brukere av Nettskjema. Gjelder også om du samler data til TSD.
Søknadsskjema for å bli FEIDE-bruker av Nettskjema

Vilkår for bruk av Nettskjema

Som bruker av Nettskjema, forutsetter vi at du følger Nettskjema vilkår for bruk.

 
 
Emneord: feide, id-porten
Publisert 19. okt. 2015 13:58 - Sist endret 13. jan. 2022 18:21