IDporten og FEIDE-brukere av Nettskjema

Enkeltbrukere kan få tilgang til å logge inn med sin IDporten-bruker eller FEIDE-bruker. Slik tilgang forutsetter at UiO har en avtale med institusjonen for at enkeltbrukere skal kunne lage skjema som leverer data til TSD eller at institusjonen skal ha en pilot for uttesting av Nettskjema som tjeneste.

Kort om Nettskjema

Nettskjema er en webapplikasjon for innsamling av skjemabasert data over nett. Tjenesten er tilgjengelig på adressen https://nettskjema.no og den er en del av USITs infrastruktur. Den kjører i et stabilt og skalerbart miljø og hadde i 2018 tilnærmet 100% oppetid. Alle data lagres hos USIT og det er kun TSD som kan få data utlevert, og kun dersom skjemaet er satt opp til det. Skjema som er satt opp til å levere data til TSD, lagrer ikke data i Nettskjema sin database. Disse besvarelsene blir PGP-kryptert i system-minne umiddelbart ved levering og deretter overført til TSD. All datatrafikk til nettskjema går over HTTPS.

Oppsett for FEIDE-brukere

Etter at den enkelte institusjon har godtatt Nettskjema som tjeneste i Uninett sin portal, er det mulig for alle brukere på institusjonen å logge inn i Nettskjema for å levere svar dersom skjemaet har satt opp at "UiO og FEIDE-brukere" kan svare på skjemaet.

Dersom man skal kunne lage eller redigere skjema, må den enkelte bruker registreres som administrative brukere av Nettskjema. Fyll ut "Søknadsskjema for å bli FEIDE-bruker av Nettskjema".

Samarbeidende institusjoner som har kjøpt full tilgang i Nettskjema for alle brukere, trenger ikke søke her. De har automatisk tilgang.

Dette gjelder bland annet følgende:

 • OsloMet - Storbyuniversitetet
 • USN - Universitetet i Sørnorge
 • NLA - Norsk lærerakademi
 • UiT - Universitet i Tromsø
 • INN- Høyskolen Innlandet
 • HiØ - Høyskolen i Østfold
 • HiM - Høyskolen i Molde
 • AHO - Arkitekthøyskolen
 • NORD - Nord Universitet
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
 • NTNU - Norges Naturvitenskapelige universitet
 • Høgskulen i Volda
 • Universitetet i Svalbard
 • Anskar

Følgende data kan lagres for FEIDE-brukere: Navn, brukernavn og e-postadresse.

Innlogging og brukernavn

FEIDE-brukere logger inn i Nettskjema ved å gå til adressen  nettskjema.no og klikke knappen for "Logg inn i Nettskjema".
På innloggingssiden aktiverer du fanen for FEIDE-innlogging på høyre side (eller under, om du logger inn med mobil).
På innloggingside for FEIDE velger du institusjon, bekrefter valget og logger inn på vanlig måte med ditt FEIDE brukernavn og passord.

Dersom du som redaktør for et skjema skal gi en annen FEIDE-bruker tilgang til å redigere eller kopiere det, må FEIDE-brukere (utenom UiO)  oppgies med fullt FEIDE-brukernavn. Det betyr brukernavn@institusjon.no; eks.: olanor@uit.no

Oppsett for IDporten-brukere

Personer som ikke har Feide-bruker kan få tilgang gjennom IDporten til Difi. Her kan de logge inn med BANKID eller MinID. Brukeren som opprettes i Nettskjema får da et brukernavn som avsluttes med "@idporten". Navn og epost blir lagret, men fødselsnummer blir ikke lagret i klartekst. Fødselsnummer blir lagret som en enveiskryptert streng for at bruker skal kunne gjennkjennes ved innlogging.

Fyll ut søknadsskjema for å bli IDporten bruker av Nettskjema.

IDporten-brukere finner lenke for innlogging på hovedsiden for tjenesten (nettskjema.no)  eller kan  starte  innlogging dirkete via denne lenken: https://nettskjema.no/idporten.html

Vilkår for bruk av Nettskjema

Som bruker av Nettskjema, forutsetter vi at du følger Nettskjema vilkår for bruk.

 
 
Emneord: feide, idporten
Publisert 19. okt. 2015 13:58 - Sist endret 24. mars 2020 09:53