Personvern i Nettskjema

Publisert 30. sep. 2019 11:14

Personvernombud, eller andre som har som oppgave å kontrollere overholdelsen av personvernregelverket ved institusjoner som bruker Nettskjema, kan få tilgang til personopplysningsrapporter for egen institusjon.