Personvern i Nettskjema

Personvernombud, eller andre som har som oppgave å kontrollere overholdelsen av personvernregelverket ved institusjoner som bruker Nettskjema, kan få tilgang til personopplysningsrapporter for egen institusjon.