Nyheter om Nettskjema i 2017

Publisert 19. des. 2017 12:50

Når du inviterer noen til å svare på et skjema blir avsender nå satt til:

noreply-nettskjema <noreply@uio.no>

Dette for å unngå at eposten blir tatt av spam-filter.

Nederst i eposten står nå navn og epostadresse til den som er ansvarlig for skjema.

Publisert 10. nov. 2017 15:20

Det er nå mulig å fjerne logoen fra bunnteksten i skjemaet.

Se eksempel: Skjema uten logo

Send en e-post til nettskjema@usit.uio.no hvis du har behov for dette.

Publisert 27. okt. 2017 14:32

Under fanen "Innstillinger" for et skjema er det som kontaktadresse nå mulig å velge en nettadresse (URL) istedenfor en e-postadresse. En lenke til kontaktadressen vises på flere sider i applikasjonen, f.eks. under svaring. 

Publisert 26. sep. 2017 12:06

Noen ganger er det behov for å bruke typografiske virkemidler i et nettskjema, eller behov for å inkludere lyd eller video. Dette gjøres med html-koding av teksten (markup), enten ved å bruke menyen i editoren som er innebygget, eller ved å skrive inn kodingen manuelt (ved å velge knappen «kilde» ved redigering).

Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke all koding som er tillatt, og vi har nå endret hvordan vi håndhever dette. Dette kan forårsake endringer av kodingen når et skjema redigeres. I noen tilfeller kan det medføre at koder (og tilhørende tekst) som ikke er tillatt fjernes.

Eksisterende skjemaer vil kun bli påvirket hvis de redigeres.

Det skal ikke være noen fare for endringer hvis du bruker den innebygde editoren ved redigering, kun hvis du har skrevet inn koder manuelt i «kilde-redigerings-modus».

Publisert 11. sep. 2017 09:05

Etter brukertest fikk vi tilbakemelding om at oversikten på Mine skjemaer ikke skilte godt nok mellom skjema som du selv har opprettet og skjema som andre har delt med deg. Ettersom Nettskjema skal være best på sikkerhet og personvern, har vi også et ønske om å tydeligere markere gamle skjema som inneholder personopplysninger.

Vi håper den nye versjonen av Mine skjemaer fungerer bedre for brukere av Nettskjema, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på nettskjema@usit.uio.no

(NB: Vi har per 13.9 fortsatt en feil som gjør at enkelte skjema ikke dukker opp i visningen av "Mine skjema".
Se driftsmelding om feilen: https://www.uio.no/tjenester/it/aktuelt/driftsmeldinger/problemer-med-nettskjema.html)

...
Publisert 22. aug. 2017 15:13

Vi har nå 2 forskningsprosjekter som har startet innsamling av samtykke-erklæring ved hjelp av elektronisk signerte dokumenter i Nettskjema.

Løsningen baserer seg på signering via IDporten til DIFI og vi krever at data lagres i TSD for alle som bruker tjenesten. Respondent får tilgang til signert dokument via Digipost.no

Løsningen har denne uken blitt endret for å fungere mer optimalt. 

Les mer Elektronisk samtykke i Nettskjema

Publisert 14. juni 2017 09:54

Flere forskningsprosjekter ønsker å bruke annen ID enn fødselsnummer. Vi har derfor endret og utvidet feltet for forbedre det til bruk i forskningsprosjekter.

Dette feltet er utvidet med:

  • Mulighet for at respondent må skrive inn det samme 2 ganger
  • Enkel validering av ID-er basert på bokstaver og tall

Det er fremdeles mulig å bruke feltet for avansert validering av norske fødselsnummer.

Vi ønsker at dette feltet skal fungere på best mulig måte for å få samlet inn korrekte Person-IDer. Har du innspill til forbedringer, send dem til nettskjema@usit.uio.no

Se oppdatert dokumentasjon av bruk av dette feltet.

Publisert 16. mai 2017 13:18

16.mai ble det sendt ut varsel til brukere med gamle skjemaer som inneholder personopplysninger. Disse blir ryddet for personopplysninger automatisk 1.juni 2017. Det vil bli sendt ut en oppdatert varsel 29.mai med liste over hvilke skjemaer dette gjelder.

Les mer om hvordan Nettskjema rydder automatisk bort gamle personopplysninger fra dine skjemaer.

Publisert 16. mai 2017 11:09

Nettskjema tilbyr digital signatur via DIFI sin signeringstjeneste. Denne tjenesten er nå endret til å også kunne tilby signering på nivå 3. Denne signeringen er vesentlig billigere og mer tilgjengelig.

Digitalt signering i Nettskjema er tenkt brukt for signering av skjemaer som inneholder personsensitiv informasjon. Skjema opprettes i Nettskjema, signeres i DIFIs signeringsportal og lagres i TSD.

Ønsker du å se nærmere på digital signering ved bruk av Nettskjema, ta kontakt!

Les oppdatert dokumentasjon om digitalt signatur i Nettskjema.

Publisert 16. mai 2017 10:55

Alle studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet, har nå blitt brukere av Nettskjema og alle UiT-brukere kan opprette så mange skjema de ønsker.

Les mer om hva Nettskjema er og hvorfor dette regnes som en av Nord Europas sikreste løsninger for datainnsamling via web.

UiT-brukere får egen profil ved svaring på skjemaer de har opprettet. Se eksempel på skjema med UiT-design.

Publisert 10. mars 2017 09:25

En liste med de siste endringene i Nettskjema vises nå på forsiden før du logger inn. 

Publisert 23. feb. 2017 13:15

Elementet «Bilde» er nå lagt til i venstremenyen under «Bygg skjema». Du kan velge om du vil lenke til eller laste opp et bilde.

Bildeelementet er kun et visningselement, og ikke en spørsmålstype.  

Nettskjema setter maksbredden på bildet til å være er hele den tilgjengelige plassen. Utover det skaleres ikke bildet ved visning og svaring. Dersom man ønsker et mindre bilde, må man derfor redigere det selv før man laster det opp eller lenker til det.

Publisert 6. feb. 2017 14:43

Respondenter som svarer på skjemaer med lokalt mellomlagrede svar, vil nå bli tatt til den siste siden av skjemaet de var på når de trykker på lenke tilsendt på e-post.

Publisert 2. feb. 2017 12:03

Desimalskilletegn i tallfelt blir nå alltid satt til "," uavhengig om respondenten bruker "," eller ".". Bakgrunnen for dette er å lette behandling av data.

Publisert 17. jan. 2017 13:26

I versjon 48 av Nettskjema har vi lagt til støtte for lokal mellomlagring av svar i åpne skjemaer. Dette vil si at svaret krypteres og mellomlagres i respondentens nettleser, og mellomlagrede svar kan låses opp ved å bruke en unik lenke som sendes til respondentens e-post.

Ta kontakt med nettskjema@usit.uio.no hvis du ønsker å skru på lokal mellomlagring for skjemaet ditt.