Nytt om Nettskjema i 2020

Publisert 19. nov. 2020 11:41

Nettskjema fått en ny spørsmålstype: Lineær skala.

Les mer om bruke av Lineær skala i Nettskjema.

 

Publisert 20. okt. 2020 22:33

Vi har nå et nytt spørsmål som ligger under spesialfelter: Telefonnummer

Dersom du setter opp et skjema til å sende invitasjoner på SMS, så blir dette automatisk utfylt med telefonnummeret som fikk invitasjonen. 

Du kan også bruke dette feltet om du ikke bruker invitasjoner, men da fungere som et vanlig spørsmål som sjekker om det er fylt ut et gyldig telefonnummer.

Publisert 20. okt. 2020 13:48

For å la brukere selv kunne aktivere flere funksjoner i Nettskjema, har følgende funksjoner nå blitt selfservice: Videresending til nytt skjema etter levert svar og digital signering av skjema via postens signeringstjeneste.

Se oppdatert dokumentasjon for dette.

Publisert 15. okt. 2020 17:06

Det lages fortløpende mobilapper og webapper som leverer data til Nettskjema.

Se opptak av en presentasjon fra 15.oktober 2020 om de siste appene våre fra !

 

Publisert 12. okt. 2020 17:46

Nå som Nettskjema kan settes opp til automatisk sletting av svar, har vi lagd en kursvideo med hvordan vi mener du på best mulig måte kan lage et skjema til bruk for smittesporing:

Se video fra kurs for å lage smittesporingskjema

Publisert 6. okt. 2020 00:07

Du kan nå sette opp et skjema til å automatisk slette mottatte svar. Du velger selv hvor mange dager det skal gå etter at svaret ble levert før det blir slettet. Aktuelle svar vil bli slettet iløpet av natta etter at antall dager er gått.

Denne funksjonen er utviklet spesielt med tanke på skjema der personer registrerer sitt oppmøte grunnet smittesporing. Datatilsynet anbefaler at slike svar kun oppbevares i 10 dager.

Du skrur dette på under innstillinger, og funksjonen har tilbakevirkende effekt; slik at det blir ryddet opp i gamle data iløpet av den første natta etter at du har skrudd på denne innstillingen.

Du finner dette under "Innstillinger" for ditt skjema under "Automatisk sletting av svar ", og dette fungerer ikke for skjema som sender data til TSD. 

Husk, det er ikke mulig å få tilbake svar som er slettet fra Nettskjema.

 

${include:media-player url=[...
Publisert 23. sep. 2020 10:57

Du kan nå hente ut enkeltsvar og samlet oversikt over alle svar som PDF.

Du finner ikon for PDF til høyre i oversikt over leverte svar og alle svar i en PDF ligger lenket opp nederst i oversikt over leverte svar.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift.
PDF-ikonet ligger til høyre i oversikt over leverte svar

 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.
Nederst i oversikt over leverte svar ligger lenke til å hente ut alle svar som PDF

 

Publisert 16. sep. 2020 16:37

Dersom Nettskjema skal sende ut invitasjoner på SMS, blir det ikke sendt ut noen SMS mellom kl 22.00 - 09.00

Invitasjoner blir lagt i kø om de blir forsøkt sendt ut i dette tidspunktet.

Publisert 15. juli 2020 14:37

Skjema som sender svar til TSD blir satt sammen til nye filer inne i TSD. Store endringer i et skjema mens det mottar svar kan føre til rot i filene du får satt sammen inne i TSD.

Nettskjema stenger derfor TSD-skjema for redigering etter at de har mottatt første svar. 

Vi har mange brukere som trenger å gjøre endringer i tekst etc. etter at skjema har mottatt svar, og har nå åpnet for at alle kan redigere et TSD-skjema etter at det har mottatt svar. Ved enhver endring i skjema, blir det sendt ny skjemadefinisjon til TSD. På den måten har du full logging over endringer som er gjort etter at skjema ble aktivert mot TSD.

Dette gjør du på følgende måte:

Gå til innstillinger og og velg "Endre" til "Nei" under "Lås redigering av skjema etter første svar". 

Denne er i utgangspunktet satt som standard til "Ja" for alle skjema som leverer til TSD, men du kan nå endre den selv.

...

Publisert 15. juli 2020 14:26

Du kan nå selv velge å sende ut invitasjoner på SMS.

Les mer om SMS i Nettskjema.

 

Publisert 17. juni 2020 12:38

Om du ønsker å bruke digitalt samtykke, så finnes det en egen side som oppsummerer hvordan du kan sette dette opp samt en egen film med kurs:

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/hjelp/opprette/samtykke.html

Be om aktivering av samtykkeskjema med digital signering eller be om videresending fra et skjema til et annet må inntilvidere bestilles fra:

https://nettskjema.no/a/consent-activation

 

Publisert 3. juni 2020 09:57

Dersom du har et prosjekt i TSD, kan du nå selv aktivere skjema til å levere data til TSD. Du må da bruke ditt TSD-brukernavn, passord og engangskode.

Om du skal aktivere eldre skjema, så må du endre skjematypen til å bli et TSD-skjema for å få opp denne muligheten.

Se brukerdokumentasjon: Aktivering av Nettskjema for sikker lagring i TSD.

Se video fra kurset om aktivering av skjema mot TSD.

Publisert 26. mai 2020 00:55

Alle som har brukt Nettskjema til datainnsamling har mottatt en epost der de blir bedt om å svare på en undersøkelse om Nettskjema. Du kan klikke på lenken i eposten eller går direkte til skjema her: nettskjema.no/a/bedre

For forhånd takk til alle som svarer!

Publisert 7. mai 2020 22:20

For lenke til opptak av kurs og agenda, se:

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/avansert-nettskjema.html

Filmen fra kurset et åpen for alle

Publisert 20. mars 2020 16:58

Åpent kurs i Nettskjema og TSD ble arrangert over nett 26.mars kl 13.00 via Zoom.

Opptak fra kurset er lagt ut på:

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/tsd-nettskjema26mars-nettkurs.html

Publisert 20. mars 2020 09:43

Mange ser i dag på mulighet til å gjennomføre intervjuer via video-løsninger. På UiO har vi gjort en vurdering hvordan forskere hos oss kan bruke verktøyet Zoom til på ta opp ta opp intervjuer av kategori "Røde data". Dette har vi dokumentert under Hvordan gjøre intervjuer på distanse med Zoom.

Publisert 17. mars 2020 11:45

Se Dagfinns presentasjon på Software 2020 om Nettskjema og TSD med fokus på samtykkeløsningen. 

 

Publisert 13. jan. 2020 15:01

Vi setter opp introduksjonskurs i Nettskjema og TSD på PCrommet her i Kristen Nygårdshus.

Se oversikt over kurs og påmelding på:

uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/

Publisert 3. jan. 2020 09:14

Når du heretter inviterer noen til å svare på et skjema eller sender påminnelser om å svare, vil kontaktadressen for skjemaet benyttes som svaradresse (reply-to).  Denne kan du endre under innstillinger for skjema.

Dette gjør det enklere for respondentene å ta kontakt. Avsenderadressen vil fortsatt være noreply@uio.no. Dette sørger for at eposter sendt i retur ved eventuelle feil ikke sendes kontaktadressen og vi unngår at epost sendt fra UiOs epostserver blir tatt av spamfilter.

Dersom dere opplever at epost blir stoppet av spamfiler, gi beskjed nettskjema@usit.uio.no.

Denne endringen har vært lenge etterspurt av Nettskjema-brukerne.

Dersom du ikke ønsker en epostadresse som reply-to, kan du velge å sette avsenderadresse til f.eks. "nobody@uio.no" eller velge en nettside som kontaktadresse til skjema.

Publisert 3. jan. 2020 08:31

UiO arrangerer åpen workshop i bruk av Nettskjema 8.jan kl 13.00 på UiO i sentrum av Oslo.

Se mer info og påmelding på: 

www.ub.uio.no/english/courses-events/events/all-libraries/2020/research-bazaar/nettskjema.html