Se videopptak: Kurs i avansert bruk av Nettskjema 12.mai kl 12

For lenke til opptak av kurs og agenda, se:

https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/data/nettskjema-tsd/avansert-nettskjema.html

Filmen fra kurset et åpen for alle

Publisert 7. mai 2020 22:20 - Sist endret 25. mai 2020 23:52