Testkø: rt-test

UiO-RT har lenge hatt en testkø ved navn "aaa-rt-test". Denne køen har vært tiltenkt opplæring og testing av funksjonalitet. Køen har dessverre medført en del forvirring, da testsaker har hatt en tendens til å dukke opp i folks søkeresultater og bli oppfattet som legitime henvendelser.

rt-test

For å gjøre køen lett tilgjengelig for samtlige saksbehandlere, har alle privilegerte brukere, uavhengig av kø-tilhørighet, hatt fulle saksbehandlerrettigheter i aaa-rt-test. For brukere som benytter umodifiserte standardsøk på forsiden sin, har dette skapt forvirring, da saker i aaa-rt-test har dukket opp i sakslisten deres. Kønavnet har også gjort at køen har ligget på topp i kølisten, hvilket har medført at mange saker har blitt opprettet i feil kø. Alt dette er nå historie, ettersom både navn og rettighetsstruktur er endret. Det er behov for en test-kø, så aaa-rt-test er fortsatt å finne - nå under navnet "rt-test".

Egendefinerte datafelter

rt-test benytter datafeltene (Custom Fields) "Test", "Statusinfo" og "Stedkode", i tillegg til det automatiske feltet "Envelope-To", som alle køer har. Det kan f.eks. være interessant å opprette saker i rt-test, angi verdier for datafeltene, og deretter eksperimentere med søkefunksjonaliteten. Mange er ikke klar over at det er mulig å få opprettet egne datafelter, og at disse kan brukes i søk.

 

 

Malsvar

Vi har definert en egen malsvar-klasse for rt-test, slik at man kan få et inntrykk av hvordan malsvar fungerer. Klassen "rt-test" har i skrivende stund to emner og tre artikler. Saksbehandlere i rt-test kan opprette og endre artikler, og det er meningen at man skal kunne leke seg. Mer informasjon om malsvar er å finne her.

 

Hvordan?

Dersom du ønsker rettigheter i rt-test, kan du sende en epost til request-tracker@rt.uio.no. Vi kan legge til både enkeltbrukere og grupper.

Emneord: rt-test, malsvar, datafelt Av culina
Publisert 2. okt. 2012 17:16 - Sist endret 7. feb. 2020 16:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere