English version of this page

Request Tracker (RT) ved UiO

Hva er Request Tracker (RT)?

  • brukes ved UiO til behandling av interne og eksterne henvendelser

Henvendelser kommer til RT via e-post, men man kan også registrere saker direkte i systemet ved mottak av telefonhenvendelser, personlig oppmøte og lignende.

Ta i bruk

RT kan brukes av alle ansatte ved UiO.

Logg inn i RT

Hva kan lagres i RT?

Søke om ny RT kø

Søknadsskjema

Søke om API-tilgang

Søknadsskjema

Hvem kontakter jeg?

Generelle spørsmål

it-support@uio.no

Tjenesterelaterte spørsmål

Fyll inn skjema

Kursoversikt

Har du eller din enhet behov for opplæring? Se kursoversikt.

Søk i RT