bofh – verktøy for arbeid mot Cerebrum

Kva er bofh

bofh er eit verktøy for arbeid mot Cerebrum, brukaradministrasjons-systemet ved Universitetet i Oslo. Verktøyet vert i hovudsak brukt av IT-personell for å administrere andre brukarar, men den kan brukast av alle som har ein brukarkonto ved UiO.

Du kan blant anna bruke bofh til å sjå informasjon om deg sjølv i Cerebrum, og gjere enkelte endringar, som å bytte passord. 

Ta i bruk

Kan brukast av tilsette og studentar

Kva du kan gjere, blir fastsett av kva tilgangar som er knytt til brukaren din.

Kven kontaktar eg?

Treng du hjelp til å starte, logge inn i, eller gjere endringar i bofh?