Brukervilkår for tjenesten Trådløskonto

Trådløskonto er en tjeneste tilbudt av Universitetet i Oslo. Tjenesten vi tilbyr er gratis og ment å være et gode for brukeren. For at du skal kunne ta i bruk tjenesten må du gjøre deg kjent med og akseptere våre vilkår for bruk.

Når du tar tjenesten i bruk aksepterer du at du må overholde de interne regler som gjelder for all bruk av UiOs it-ressurser, da særlig IT-reglementet.

Vi gir deg tilgang til denne tjenesten "som den er", "med alle feil" og "slik den er gjort tilgjengelig". Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten eller aktualiteten i informasjon som er tilgjengelig fra tjenesten. Du erkjenner og godtar at data- og telekommunikasjonssystemer ikke er feilfrie, og at perioder med nedetid kan forekomme fra tid til annen. Vi kan ikke garantere at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller feilfri, eller at det aldri vil oppstå datatap.

Du er alene ansvarlig for dine handlinger utført med hjelp av denne tjenesten. Dersom vi blir kjent med at din bruk av våre ressurser medfører brudd på våre interne regler og rutiner eller norsk lov vil den rettighet vi har gitt deg bli trukket tilbake/kansellert med øyeblikkelig virkning.

Informasjonssikkerhet og personvern

Bruk av personopplysninger: Ved å ta i bruk denne tjenesten aksepterer du at vi behandler opplysninger (ditt navn og mobilnummer) om deg. Dine opplysninger vil kun bli brukt i forbindelse med administrasjon av tjenesten. De vil bli slettet 3 måneder etter at gjestekontoen avvikles.

Dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, eller ønsker opplysningene rettet eller slettet, kan du kontakte behandlingsansvarlig@uio.no.

Du er ansvarlig for at det utstyr du anvender for å ta i bruk tjenesten, er til en hver tid, ikke på noen måte vil kompromittere UiOs IT-ressurser. Dersom det oppdages at ditt utstyr er kompromittert, for eksempel ved at det sprer virus, spam eller lignende, så vil din brukerkonto bli sperret. Du kan bli varslet om tiltaket og årsaken til dette via SMS. Tilgangen vil bli gjenopprettet når du kan dokumentere at ditt utstyr igjen er i en akseptabel sikkerhetsmessig tilstand.

Publisert 10. nov. 2014 16:51 - Sist endret 18. juli 2018 13:57