Kva for opplysningar er eg registrert med?

Under Person finn du opplysingar om din person ved UiO. Desse opplysingane kan ikkje endrast i brukerinfo, men du bør likevel sjekke at alt stemmer.

Informasjonen kjem frå to forskjellige stader: Felles Studentsystem (FS) og SAPUiO - personalsystemet til dei ansatte. Om data ikkje stemmer, må du snakke med det rette kontaktpunktet:

Av informasjon på denne sida finn du blant anna:

  • Display name: Dette er ditt offisielle namn, dvs. namnet ditt som vert brukt rundtom i andre system.
  • Birth: Din fødselsdato.
  • Your person has the following affiliation(s): Med affiliation meinast di tilknytting ved UiO (til dømes ansatt eller student).
  • Names: Ditt namn slik det er registrert i dei forskjellige systema.
  • National ID number: Ditt fødselsnummer slik det er registrert i dei forskjellige systema.
Publisert 12. apr. 2010 12:12 - Sist endret 25. sep. 2017 13:35