Hjelp og veiledning

Ei rask innføring i kva du kan bruke Brukerinfo til og korleis du gjer det.

Under Person finn du opplysingar om din person ved UiO. Desse opplysingane kan ikkje endrast i brukerinfo, men du bør likevel sjekke at alt stemmer.

I Brukerinfo kan du sende forespørsel om å få opprettet nye grupper til bruk i IT-systemer ved UiO.

I Brukerinfo kan du moderere grupper, det vil si legge til og fjerne medlemmer og endre på beskrivelsen til gruppene.