English version of this page

NVivo

Hva er NVivo?

  • kompleks programvare for kvalitative forskere
  • kan blant annet brukes til å kode tekst, lyd, bilde og video
  • programpakke med analyseverktøy
  • god hjelp i hele forskningsprosessen; fra problemformulering, organisering av ulike typer data, koding og samarbeid med andre forskere, til systematisk analyse/teoribygging og konklusjoner

Ta i bruk

NVivo kan brukes av både ansatte og studenter ved UiO, samt eksterne brukere. 

Installer på Mac

Installer på Windows

Merk! Du må ha administratorretttigheter på maskinen for å kunne installere programmet. Kontakt lokal IT-ansvarlig på enheten for hjelp til installasjon.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp angående NVivo, datafangst, analyse og kvalitativ metode, men er usikker på hvem du skal kontakte?