English version of this page

Datafangst og analyse

Datafangst

Hjelp til utvikling og oppsett av løsninger for automatisk datafangst og -analyse fra åpne nettsider, som Facebook, Twitter og data.norge.no.

Kontakt oss på datafangst@usit.uio.no

Video i forskning

  • Råd og brukerstøtte i forbindelse med bruk av video i forskning. 
  • Kompetansehub'en VideoHub

Hvem kontakter jeg?

Datainnsamling med Nettskjema

UiOs egenutviklede løsning for nettbasert datainnsamling har mange funksjoner som er nyttige for innsamling av data til bruk i forskning.

Facebook-høsting

Facebook-høsting er en web-applikasjon for høsting av åpent publiserte Facebook-statusoppdateringer. 

Mobilapper

Har du behov for at respondenter kan sende inn data fra mobile enheter? USIT kan hjelpe med utvikling av apper.

Transkribering og analyse

Programvare for transkribering og analysering av lyd, bilde og video:

Andre tjenester