English version of this page

Datainnsamling og -håndtering

Datainnsamling/-håndtering (generelt)

USIT tilbyr råd og tjenester i forbindelse innsamling og håndtering (forvaltning/ lagring/ formidling) av forskningsdata. Les mer om innsamling og håndtering av forskningsdata på denne siden, eller kontakt oss på datafangst@usit.uio.no

Datainnsamling med Nettskjema

UiOs egenutviklede løsning for nettbasert datainnsamling har mange funksjoner som er nyttige for innsamling av data til bruk i forskning.

Datainnsamling med mobilapper

Har du behov for at respondenter kan sende inn data fra mobile enheter? USIT kan hjelpe med utvikling av apper.

Video i forskning

  • Råd og brukerstøtte i forbindelse med bruk av video i forskning. 
  • Kompetansehub'en VideoHub

Transkribering og analyse

Programvare for transkribering og analysering av lyd, bilde og video:

Hvem kontakter jeg?