English version of this page

Kom i gang med TSD

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer et prosjekt for å få det inn i TSD, og hvordan du administrerer og justerer ressurser (lagringskapasitet, tungregneressurer, programvare m.v) som brukes i prosjektet. 

Registrere prosjekt

Her finner du lenke til registreringsskjema, samt informasjon om priser og hva du trenger å ha klart for å registrere et prosjekt. Denne registreringsprosessen brukes for alle, enten du tidligere har hatt prosjekter i TSD, om du omfattes av en avtale med TSD på institusjonsnivå, eller ikke har noen som helst avtale med TSD. Avtale opprettes i registreringsprosessen.

Administrere prosjektet

Legge til nye brukere, endre administrator, bestille mer diskplass, regnekraft eller andre ressurser som brukes i prosjektet og prosedyre for avslutning av prosjekt. Denne veiledningen er på engelsk.

Skal du jobbe på et prosjekt som allerede er i TSD?

  • Jobber du i et prosjekt som allerede er i TSD og trenger tilgang til prosjektet, søker du om det i TSDs selvbetjeningsportal. Har du ikke norsk personnummer, må prosjektadministrator søke om tilgang for deg. 
  • Er du allerede bruker og har tilgang til prosjektet, går du rett til innlogging.