Om IT-støtte til statistikk

Statistikktilbudet er en forskningsrettet IT-tjeneste, rettet mot alle faser i forskningsprosessen. Flere av våre medarbeidere har PhD-grad og forskererfaring. Vi kan tilby rådgiving og brukerstøtte innen IT-verktøy til statistikk.

Sentrale oppgaver

  • Rådgiving og veiledning i bruk av IT-verktøy til databehandling og statistikk.
  • Råd og veiledning i bruk av skjemabasert datainnsamling, for eksempel nettbaserte spørreundersøkelser.
  • Hjelp-til-selvhjelp i klargjøring av rådata for behandling og analyse med statistisk programvare. Konvertering til funksjonelle filformater.

Begrensninger

Som en del av UiOs sentrale IT-tjeneste, har vi ikke anledning til å stå ansvarlig for forskningsoppgaver som for eksempel datainnsamling, analyser, rapportering og ledelse av forskingsprosjekter. Vi har IT-støtte- og rådgivningsfunksjon mot forskingsmiljøer.

USIT gir råd og veiledning i bruk av statistisk programvare, det vil si hjelp til selvhjelp. Vi kan ikke påta oss generell metodeundervisning eller veiledning i statistikk og behandle forskingsmetodiske problemstillinger i andre sammenhenger. Analyse og tolkning av "output" fra statistikk-applikasjoner er ikke noe som gjøres som endel av denne tjenesten. 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt i forskningsprosessen, gjerne som en diskusjonspartner. Å gjøre gode valg med hensyn til IT-verktøy for datainnsamling og analyse fra starten av kan spare forskeren for mye tid og frustrasjon. Moderne IT-verktøy i forsking kan automatisere en del manuelt, tidkrevende arbeid. Hvis alt går vel, frigjøres tid til morsomme og viktige oppgaver som analyser, tolkning og formidling.

Kontakt oss om statistikktjenester
 

Publisert 27. juni 2011 09:20 - Sist endret 9. nov. 2017 11:15