Statistikkressurser

Den følgende ressurssamlingen inneholder et utvalg pekere til statistikksider og annet som kan være av interesse. Kom gjerne med forslag til andre/flere ressurssider.

Håndbøker 

Håndbøker til de ulike statistikkprogrammene kan kjøpes separat fra leverandør eller bokhandel.

Anbefalinger:

Oppslagsverk

Oxford Reference Online. A Dictionary of Statistics

Ressurser for spesifikke programmer

SPSS Forum er et nettsted hvor SPSS-brukere kan utveksle tips og erfaringer og SPSS Log er en blogg om SPSS.

CRAN (Comprehensive R Archive Network) er hovedsiden for informasjon og ressurser om R. R Graph Gallery har mange eksempler på grafikk laget i R.

STATA Highlights inneholder nyttig informasjon for STATA-brukere.

R Shiny Apps

https://shiny.rstudio.com/

Euler og venndiagram

Area-proportional euler and venn diagrams

Web-kalkulatorer

The Wilcoxon Signed-Ranks Test Calculator

Sample Size Calculator er en enkel kalkulator for å bestemme utvalgsstørrelse.

QuickCalc fra GraphPad Software inneholder flere nyttige statistiske kalkulatorer.

Log-likelihood and effect size fra Lancaster

Significance Test System fra Lancaster

Newsgrupper

comp.soft-sys.stat.spss

Statalist

Dataleverandører

Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) tilbyr statistikk, datasett, informasjon og ressurser av mange slag. Av kommersielle aktører nevnes Norsk Regnesentral (NR), TNS Gallup og Markeds- og Mediainstituttet (MMI)

Personvern

Publisert 28. nov. 2017 11:09 - Sist endret 2. feb. 2021 15:23