Programmer

Publisert 23. juni 2020 18:02

DETTE DOKUMENTET ER UNDER UTVIKLING

Flatpak er et verktøy for å installere og vedlikeholde programvare for Linux, nesten uavhengig av Linux-distribusjon.

Publisert 1. aug. 2014 16:06

MATLAB® er en kraftig matematikk-, fysikk- og statistikkapplikasjon, blant annet. Programmet er mye brukt på UiO til vitenskapelige beregninger og til undervisningsøyemed. MATLAB® er lisensbelagt programvare, dvs. at UiO kjøper et visst antall lisenser som kan brukes samtidig på UiO. MATLAB® og Simulink® er tilgjengelig via app-sync som matlab.

Publisert 28. juli 2014 11:46

Java-pakkene på RHEL og Fedora er laget slik at man kan ha flere installert samtidig, og velge hvilken man ønsker skal være standard på maskinen.

Publisert 3. okt. 2012 13:58

Intel-kompilatorene er lisensbelagt programvare, dvs. at UiO kjøper et visst antall lisenser som kan brukes samtidig på UiO. Intel-kompilatorene er tilgjengelig via app-sync som intel.

Publisert 3. okt. 2012 13:56

Maple™ er et program som hovedsakelig brukes til symbolsk matematikk. Programmet er mye brukt på UiO til vitenskapelige beregninger og til undervisningsøyemed. Maple™ er lisensbelagt programvare, dvs. at UiO kjøper et visst antall lisenser som kan brukes samtidig på UiO. Maple™ er tilgjengelig via app-sync som maple.