English version of this page

Linux ved UiO

Hva er Linux på UiO?

Linux er utbredt på UiO både som arbeidsplattform (desktop) og server. UiO tillater kun Red Hat Enterprise Linux og Fedora på fastnett (kablet nett), men Ubuntu eller Debian kan brukes i noen tilfeller. Alle Linux-maskiner på UiOs fastnett må være driftet av UiO (USIT).

På det trådløse nettverket kan du bruke et hvilket som helst operativsystem.

Ta i bruk

Linux er støttet på UiO på lik linje med Windows og MacOS. Det er imidlertid slik at Linux ikke er støttet på alle enheter. Det er lokal IT-avdeling som bestemmer hvilke operativsystemer de støtter. Ønsker du å ta i bruk Linux, bør du først kontakte lokal IT.

Viktig!

Vil du sette opp en Linux-maskin i ditt miljø, må du gjøre dette i samråd med din lokale IT-ansvarlige. Det er de lokale IT-ansvarlige som godkjenner slikt, og som bestemmer hvorvidt du skal få NFS-montere hjemmeområdet ditt på maskinen eller ikke. Det samme gjelder lokale tjenester, f.eks. felles filområder.

Hvem kontakter jeg?

Lurer du på noe, men er usikker på hvem du skal kontakte?