Oppsett

Her finnes dokumentasjon og informasjon om installasjon av Linux på UiO, samt oppsett som er naturlig å gjøre umiddelbart etter installasjon.

Publisert 8. jan. 2020 12:22

Dette dokumentet beskriver installasjon av Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL8) på UiO.

Publisert 15. des. 2017 12:34

Dette dokumentet beskriver installasjon av Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL7) på UiO.

Publisert 4. nov. 2019 16:36

Dette dokumentet beskriver hvordan man oppgraderer en maskin som kjører Fedora 29 eller 30 til Fedora 31.

Publisert 4. nov. 2019 16:32

Dette dokumentet beskriver installasjon av Fedora 31 på UiO.

Publisert 8. mai 2019 16:10

Dette dokumentet beskriver installasjon av Fedora 30 på UiO.

Publisert 8. mai 2019 13:46

Dette dokumentet beskriver hvordan man oppgraderer en maskin som kjører Fedora 28 eller Fedora 29 til Fedora 30.

Publisert 14. jan. 2019 15:18

Dette dokumentet beskriver ulike alternativer ved installasjon av Red Hat Enterprise Linux (RHEL) på UiO. Det forutsettes at man har lest Installasjon av RHEL8 eller Installasjon av RHEL7. Dette dokumentet er beregnet på IT-ansvarlige.

Publisert 10. nov. 2015 13:46

Dette dokumentet beskriver installasjon av Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6) på UiO.

Publisert 15. mai 2014 12:54

Dette dokumentet er foreldet. Vi støtter ikke lenger å kjøre RHEL på hjemmemaskin.

Publisert 19. mars 2012 14:06

Dette dokumentet beskriver hvordan man kan installere og bruke nVidias proprietære drivere for Linux, RHEL5 eller RHEL6.

Publisert 19. mars 2012 13:40

Dette dokumentet beskriver hvordan man endrer språk for en RHEL6 arbeidsstasjon.

Publisert 19. mars 2012 13:40

Dette dokumentet viser hvordan man endrer til å bruke subpixel smoothing for LCD-skjermer i GNOME.

Publisert 19. mars 2012 13:36

Dette dokumentet beskriver en installasjonsmetode for Red Hat™ Enterprise Linux® 5 basert på Red Hat kickstart. Kickstart-installasjon er en automatisert installasjon som gjør installasjon av flere maskiner enklere.