Server

Publisert 17. feb. 2020 10:54

Ved Universitetet i Oslo tilbys for Linux-maskinar Samba-tjener fra Red Hat sine offisielle repositories, med sentralt distribuert konfigurasjonsfil.

Publisert 5. okt. 2016 14:02

Slik går man fram for å få seriell-konsoll på konsoll-prod01 for en Linux-maskin eksempelvis på USITs maskinrom, etter at maskinen er konfigurert på konsoll-prod01.uio.no (lagt til /etc/conserver.cf og conserver reloadet):

Publisert 27. juli 2012 12:50

Dette dokumentet beskriver hvordan man oppgraderer BIOS og firmware på 11.gen Dell PowerEdge ved hjelp av LifeCycle Controller. Dette er en egenskap som IDRAC6-kortene har. Uten et slikt kort kan man ikke oppgradere firmware på denne måten.