Server

Publisert 4. jan. 2019 11:20

Ved Universitetet i Oslo tilbys for Linux-maskinar Samba-tjener fra Red Hat sine offisielle repositories, med sentralt distribuert konfigurasjonsfil.

Publisert 7. feb. 2017 14:56

Dette dokumentet beskriver hvordan man setter opp network teaming på RHEL7 og nyere.

Publisert 5. okt. 2016 14:02

Slik går man fram for å få seriell-konsoll på konsoll-prod01 for en Linux-maskin eksempelvis på USITs maskinrom, etter at maskinen er konfigurert på konsoll-prod01.uio.no (lagt til /etc/conserver.cf og conserver reloadet):

Publisert 5. okt. 2015 17:26

Dette dokumentet beskriver hvordan man setter opp network bonding på RHEL6 og eldre.

Publisert 7. apr. 2014 12:54

Dokumentasjon for hvordan man setter opp en RHEL6-maskin som hjemmeområde-server

Publisert 6. mars 2013 13:32

Dette dokumentet beskriver hvordan man setter opp en statisk routing på RHEL.

Publisert 19. feb. 2013 13:56

Dette dokumentet beskriver hvordan man bruker Red Hat sin FC-driver (Qlogic) mot EVA, sammen med multipath. Dette er typisk til standalone-maskiner eller klynger.

Publisert 19. nov. 2012 11:28

Dette dokumentet beskriver UiOs sentrale DHCP-tjeneste.

Publisert 14. aug. 2012 14:08
Publisert 27. juli 2012 12:50

Dette dokumentet beskriver hvordan man oppgraderer BIOS og firmware på 11.gen Dell PowerEdge ved hjelp av LifeCycle Controller. Dette er en egenskap som IDRAC6-kortene har. Uten et slikt kort kan man ikke oppgradere firmware på denne måten.

Publisert 21. feb. 2012 13:50
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48
Publisert 5. okt. 2011 21:48