Dell PowerEdge: Verktøy for informasjon og konfigurasjon

Forfatter: Trond Hasle Amundsen
Kontakt: unix-drift@usit.uio.no
Dato: 2011-10-06

Notat

Dette dokumentet inneholder informasjon om verktøy som kan gjøres tilgjengelig på tjenermaskiner av typen Dell PowerEdge. Dette gjelder med andre ord ikke arbeidsstasjoner, bærbare maskiner eller lignende.

1   Installasjon av Dell-verktøy

Verktøyene fra Dell kommer i form av RPM-pakker med et praktisk installasjonsscript. Offisielt heter dette Dell™ OpenManage™ System Administrator (OMSA), og lastes ned fra Dells web-sider. For å installere på en Dell PowerEdge som kjører RHEL5, gjør:

maskin.uio.no# /local/sbin/usit-config-dellserver

For å installere på en PowerEdge som kjører RHEL6:

maskin.uio.no# uio-config-dellserver

Installasjonen vil sørge for at de nødvendige tjenester starter automatisk, slik at man umiddelbart kan bruke verktøyene.

2   Oppgradering av verktøyene

2.1   RHEL4 og RHEL5

Oppgradering av OMSA til siste versjon (som vi har liggende i store) kan gjøres slik:

maskin.uio.no# /local/sbin/usit-config-dellserver -u

2.2   RHEL6

RHEL6 benytter Dells yum-repository for OpenManage, og programvaren oppgraderes derfor automatisk via normale mekanismer (yum og PackageKit).

3   Vise informasjon (omreport)

Hovedverktøyet for å vise informasjon om maskinen heter omreport. Syntaks for denne kommandoen (for vanlig bruk) er:

omreport <class> <subclass> [OPTION...]

Relevante klasser er chassis, for informasjon om maskinvaren unntatt disker, og storage for RAID-kontroller, disker o.l.

3.1   Informasjon om maskinvare

Under klassen chassis er det flere underklasser. De mest relevante er listet opp i tabellen under:

Kommando Funksjon
bios Viser generell BIOS-informasjon, herunder versjon
biossetup Viser hvordan BIOS er konfigurert. Alt som kan konfigureres, enten under boot eller med omconfig, er tatt med her.
fans Viser informasjon om alle viftene i maskinen, herunder status, hvor fort de snurrer og grenseverdier.
fru Lister opp ulike installerte komponenter, herunder strømforsyninger, Remote Access Controller og minnebrikker (RAM).
leds Viser informasjon om UID-lys (identifikasjonslys) på maskinen
firmware Lister opp firmware-versjon for Baseboard Management Controller (BMC) og Remote Access Controller (RAC).
info Dette er en samlekommando som lister opp maskinnavn, firmware-versjoner, modell, serienummer m.m.
memory Viser status på maskinens RAM, inkludert informasjon om hver minnebrikke som er installert i maskinen.
nics Lister opp maskinens nettkort
ports Lister opp maskinens eksterne (fysiske) porter, herunder seriellport og USB-porter.
processors Viser informasjon om maskinens prosessorer, som modell, klokkefrekvens og antall kjerner.
pwrsupplies Viser informasjon om maskinens strømforsyninger
slots Lister opp maskinens PCI-slots, samt hva som er koblet til en slot dersom denne er opptatt.
temps Lister opp temperaturen til de forskjellige sensorene i maskinen.
remoteaccess Viser settinger på maskinens RAC-kort, dersom maskinen har et slikt installert.
batteries Dersom maskinen har batterier, vil denne kommandoen vise statusinformasjon om disse.

Disse kommandoene er helt trygge å kjøre, omreport vil kun vise informasjon, den vil aldri endre noe. Eksempel på bruk under, hvor vi lister opp status på maskinens temperatursensorer:

maskin.uio.no# omreport chassis temps
Temperature Probes Information

------------------------------------
Main System Chassis Temperatures: Ok
------------------------------------

Index           : 0
Status          : Ok
Probe Name        : System Board Ambient Temp
Reading          : 27.0 C
Minimum Warning Threshold : 8.0 C
Maximum Warning Threshold : 42.0 C
Minimum Failure Threshold : 3.0 C
Maximum Failure Threshold : 47.0 C

Dersom man lurer på hvilke kommandoer som er tilgjengelige med omreport, kan man alltid vi med opsjonen -?. Den samme hjelpeteksten kan man også få ved å sette omhelp før kommandoen, f.eks. omhelp omreport chassis temps.

3.2   Informasjon om storage

Under klassen storage er det flere underklasser som viser informasjon om deler av maskinens storage. De mest relevante er listet opp i tabellen under:

Kommando Funksjon
pdisk Fysiske disker
vdisk Logiske disker (RAID-disker)
controller Kontrollere, f.eks. RAID-kontrollere
enclosure Backplane og storage-hyller som MD1000
battery Batteri i kontrollere

De tre vanligste å bruke i tabellen over er de tre første, og her følger eksempel på bruk:

For pdisk må man gi med en parameter controller, slik at omreport vet hvilken man snakker om. Siden de aller fleste maskiner har kun én RAID-kontroller blir parameteren controller=0, slik:

maskin.uio.no# omreport storage pdisk controller=0
List of Physical Disks on Controller PERC 5/i Integrated (Embedded)

Controller PERC 5/i Integrated (Embedded)
ID            : 0:0:0
Status          : Ok
Name           : Physical Disk 0:0:0
State           : Online
Failure Predicted     : No
Progress         : Not Applicable
Type           : SAS
Capacity         : 136.13 GB (146163105792 bytes)
Used RAID Disk Space   : 136.13 GB (146163105792 bytes)
Available RAID Disk Space : 0.00 GB (0 bytes)
Hot Spare         : No
Vendor ID         : DELL
Product ID        : ST3146855SS
Revision         : S513
Serial No.        : 3LN12557
Negotiated Speed     : Not Available
Capable Speed       : Not Available
Manufacture Day      : 07
Manufacture Week     : 17
Manufacture Year     : 2005
SAS Address        : 5000C50001A7A0A1

ID            : 0:0:1
Status          : Ok
Name           : Physical Disk 0:0:1
State           : Online
Failure Predicted     : No
Progress         : Not Applicable
Type           : SAS
Capacity         : 136.13 GB (146163105792 bytes)
Used RAID Disk Space   : 136.13 GB (146163105792 bytes)
Available RAID Disk Space : 0.00 GB (0 bytes)
Hot Spare         : No
Vendor ID         : DELL
Product ID        : ST3146855SS
Revision         : S513
Serial No.        : 3LN12669
Negotiated Speed     : Not Available
Capable Speed       : Not Available
Manufacture Day      : 07
Manufacture Week     : 17
Manufacture Year     : 2005
SAS Address        : 5000C50001A79865

Eksempel på bruk av vdisk, dvs. vise info om logiske disker delt ut av RAID-kontrolleren:

maskin.uio.no# omreport storage vdisk
List of Virtual Disks in the System

Controller PERC 6/i Integrated (Embedded)
ID            : 0
Status          : Ok
Name           : Virtual Disk 0
State          : Ready
HotSpare Policy violated : Not Assigned
Virtual Disk Bad Blocks : Not Applicable
Secured         : Not Applicable
Progress         : Not Applicable
Layout          : RAID-1
Size           : 67.75 GB (72746008576 bytes)
Device Name       : /dev/sda
Bus Protocol       : SAS
Media          : HDD
Read Policy       : No Read Ahead
Write Policy       : Write Back
Cache Policy       : Not Applicable
Stripe Element Size   : 64 KB
Disk Cache Policy    : Disabled

ID            : 1
Status          : Ok
Name           : Virtual Disk 1
State          : Ready
HotSpare Policy violated : Not Assigned
Virtual Disk Bad Blocks : Not Applicable
Secured         : Not Applicable
Progress         : Not Applicable
Layout          : RAID-5
Size           : 557.75 GB (598879502336 bytes)
Device Name       : /dev/sdb
Bus Protocol       : SAS
Media          : HDD
Read Policy       : No Read Ahead
Write Policy       : Write Back
Cache Policy       : Not Applicable
Stripe Element Size   : 64 KB
Disk Cache Policy    : Disabled

Eksempel på bruk av controller, dvs. vise info om maskinens RAID-kontroller:

maskin.uio.no# omreport storage controller
 Controller PERC 6/i Integrated (Embedded)

Controllers
ID                      : 0
Status                    : Ok
Name                     : PERC 6/i Integrated
Slot ID                    : Embedded
State                     : Ready
Firmware Version               : 6.2.0-0013
Minimum Required Firmware Version       : Not Applicable
Driver Version                : 00.00.04.17-RH1
Minimum Required Driver Version        : Not Applicable
Storport Driver Version            : Not Applicable
Minimum Required Storport Driver Version   : Not Applicable
Number of Connectors             : 2
Rebuild Rate                 : 30%
BGI Rate                   : 30%
Check Consistency Rate            : 30%
Reconstruct Rate               : 30%
Alarm State                  : Not Applicable
Cluster Mode                 : Not Applicable
SCSI Initiator ID               : Not Applicable
Cache Memory Size               : 256 MB
Patrol Read Mode               : Auto
Patrol Read State               : Stopped
Patrol Read Rate               : 30%
Patrol Read Iterations            : 11
Abort check consistency on error       : Disabled
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member : Enabled
Auto replace member on predictive failure   : Disabled
Load balance                 : Auto
Security Capable               : Not Applicable
Security Key Present             : Not Applicable
Redundant Path view              : Not Applicable
Publisert 5. okt. 2011 21:48 - Sist endret 6. okt. 2011 15:02