Parametre for Linux-kjernen

Forfatter: Trond Hasle Amundsen
Kontakt: unix-drift@usit.uio.no
Dato: 2011-10-06

1   Justering av kjerneparametre

Av og til må default-instillingene på Linux-maskiner justeres, vanligvis gjelder dette parametre som antall åpne filer (max filehandles), delt minne o.l. For Linux-maskiner som skal kjøre programvare for Oracle er det endel parametre som må endres på.

De fleste parametre som det er aktuelt å endre på kan justeres online. Installasjonsdokumenter fra bl.a. Oracle foreslår å endre disse direkte i /proc. Vi anbefaler heller å bruke sysctl, et grensesnitt som er laget for dette formålet, hvor parametrene er langt lettere å vedlikeholde i ettertid, og hvor endringer gjøres permanent og overlever en reboot.

For å endre en typisk kjerneparameter, legger man til en linje i filen /etc/sysctl.conf:

# dette er en kommentar
; dette er ogsaa en kommentar
token = value

For eksempel, for å sette antall åpne filer til 65536, legg inn følgende linje:

# Setting open files to 2^16
fs.file-max = 65536

For å utføre endringen må programmet sysctl kjøres med opsjonen -p:

maskin.uio.no# sysctl -p

Dersom man vil se alle verdier som er satt, og som kan settes via sysctl, gi opsjonen -a:

maskin.uio.no# sysctl -a
sunrpc.max_resvport = 1023
sunrpc.min_resvport = 665
sunrpc.tcp_slot_table_entries = 16
sunrpc.udp_slot_table_entries = 16
sunrpc.nlm_debug = 0

Det er altså ganske mange parametre som kan styres via sysctl. De aller fleste vil du ikke røre, vær forsiktig!

Publisert 5. okt. 2011 21:48 - Sist endret 6. okt. 2011 15:02