Nettverk: Identifisere interface

Forfatter: Trond Hasle Amundsen
Kontakt: unix-drift@usit.uio.no
Dato: 2011-10-06

En server har som regel minst to interfacer, og gjerne flere. For å identifisere et spesifikt interface fysisk kan du bruke ethtool til å la det angitte interfacet blinke et gitt antall sekunder. Eksempel:

# ethtool -p eth0 5

Ved kjøring av kommandoen over vil den fysiske porten til interfacet som Linux identifiserer som eth0 blinke i 5 sekunder. Antall sekunder er angitt med parameteren 5 i eksemplet over. Man kan naturligvis la det blinke lenger hvis man vil.

Blinkingen vil ikke påvirke nettrafikken.

Publisert 5. okt. 2011 21:48 - Sist endret 6. okt. 2011 15:02