Nettverk: Statisk routing

Dette dokumentet beskriver hvordan man setter opp en statisk routing på RHEL.

1   Sette statisk routing

For nyere versjoner av Red Hat Enterprise Linux konfigureres statisk routing i følgende fil:

/etc/sysconfig/network-scripts/route-<interface-name>

Innholdet skal være argumenter til kommandoen:

ip route add

Eksempel:

129.240.0.0/16 via 129.240.191.1

Dette tilsvarer kommandoen:

ip route add 129.240.0.0/16 via 129.240.191.1 dev <DEVICE>

der <DEVICE> er interface-name som er oppgitt i filnavnet.

2   Vise routing-tabellen

For å vise routing-tabellen brukes kommandoen ip route show:

# ip route show
129.240.10.128/25 dev bond0 proto kernel scope link src 129.240.10.224
83.138.180.0/24 via 129.240.10.132 dev bond0
10.240.10.0/24 dev bond1 proto kernel scope link src 10.240.10.224
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
169.254.0.0/16 dev bond1 proto kernel scope link src 169.254.79.136
default via 129.240.10.129 dev bond0

Alternativt kan man bruke kommandoen route:

# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
129.240.10.128 0.0.0.0     255.255.255.128 U   0   0    0 bond0
83.138.180.0  129.240.10.132 255.255.255.0  UG  0   0    0 bond0
10.240.10.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 bond1
192.168.122.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 virbr0
169.254.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   0   0    0 bond1
0.0.0.0     129.240.10.129 0.0.0.0     UG  0   0    0 bond0

3   Mer informasjon

Se for øvrig manualsiden til ip(8).

Av Morten Werner Forsbring, Trond Hasle Amundsen
Publisert 6. mars 2013 13:32