Kontaktpunkter for Linux ved UiO

USIT er premissleverandør for IT på UiO, inkludert Linux. Lokale IT-avdelinger står fritt til å velge hvilke operativsystemer som er støttet på sin enhet. Dersom lokal IT-avdeling støtter Linux, kontakt dem først. Dersom lokal IT ikke er tilgjengelig finnes det kontaktpunkter hos USIT. Her listes opp noen aktuelle kontaktpunkter. Enkelte er ment kun for IT-ansvarlige.

Lokal IT

Det er den lokale IT-avdelingen som bør kontaktes først dersom man trenger hjelp med Linux. Lokal IT skal også kontaktes dersom du er usikker på om Linux er tillatt på avdelingen. Ikke alle IT-ansvarlige tillater Linux på sin enhet.

Kontakt lokal IT

Houston

Houston er USITs support- og driftssenter, og består av personell for førstelinje samt andrelinje. Houston kan kontaktes av alle på UiO, studenter og ansatte. Dersom lokal IT er utilgjengelig eller ute av stand til å hjelpe deg er Houston det neste logiske kontaktpunkt.

Kontakt Houston

UNIX-drift

Unix-drift er det historiske navnet på gruppe for basis systemdrift (BSD), under seksjon for system- og applikasjonsstøtte (SAPP) hos USIT. BSD-gruppa er leverandør av premisser og opplegg rundt Linux ved UiO, og kan kontaktes av IT-ansvarlige. Kontaktpunkt for unix-drift er unix-drift@usit.uio.no.

Vitenskapelig databehandling

Gruppe for vitenskapelig databehandling (VD) ved USIT bistår brukere og enheter med forskningsrelaterte utregninger på store datamengder som krever mye datakraft. Kontakt VD dersom du trenger hjelp med utregninger på UiOs tungregneanlegg.

Publisert 10. mai 2010 11:18 - Sist endret 18. mai 2020 15:03