Innsamling av data for trend-analyse

Fra og med RHEL6 benyttes Collectd og graphite for å måle ressursbruk for Linux-maskiner over tid. Graphite benyttes i tillegg til å lagre data for statsd, NAV og diverse script. Grafana benyttes for å visualisere og sammenstille data. 

Overordnet systembeskrivelse.