Mer om Linux ved UiO

Linux er støttet på UiO på lik linje med Windows og MacOSX. Det er imidlertid slik at Linux ikke er støttet på alle enheter. Det er lokal IT-avdeling som bestemmer hvilke operativsystemer de støtter.

Linux-distribusjoner

Ved UiO støttes to Linux-distribusjoner:

  • Red Hat Enterprise Linux (server, stasjonær klient og laptop)
  • Fedora (stasjonær klient og laptop)

Med "klient" menes bærbare og stasjonære datamaskiner som ikke er servere. En klient kan være personlig, dvs. at den er eiet og brukes av en bruker, eller det kan være en fellesmaskin på en termstue eller PC-stue for studenter.

Valg av Linux-distribusjon

Hvilken Linux-distribusjon som passer best for deg er avhengig av flere faktorer. For servere er valget enkelt, siden vi kun støtter Red Hat Enterprise Linux (RHEL). For klient vil valget være avhengig av

  • Er maskinen stasjonær eller bærbar?
  • Skal du bruke vitenskapelig programvare fra UiO (f.eks. Matlab)?
  • Er stabilitet viktigere enn tilgjengelig og oppdatert programvare?

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) er en konservativ distribusjon med fokus på høy stabilitet. Dette medfører at utvalget av programvare fra leverandøren (Red Hat) er mindre enn hva man finner i Fedora. I tillegg vil programvaren være mindre oppdatert. For Fedora er programvare mer oppdatert og det er mer programvare tilgjengelig, men programmene har lavere grad av support.

For bærbare maskiner anbefales Fedora eller RHEL6. Vitenskapelig programvare (f.eks. Matlab, Maple) fra UiO er kun tilgjengelig for RHEL.

Installasjon og oppsett

Installasjon av Linux gjøres automatisk over nettverk. På forhånd må du vite hvilket navn og IP-adresse maskinen skal ha, hvem som er lokal administrator (e-postliste) for maskinen, og ev. hvem som er primærbruker hvis maskinen er en personlig maskin.

Mer informasjon om installasjon og oppsett.

Trådløst nettverk og studentby

Dersom maskinen ikke skal være på fastnett ved UiO, og bare skal være på trådløst nettverk eller på studentbynett, gjelder ingen av reglene som er beskrevet her.

Av Trond H. Amundsen
Publisert 5. mai 2010 15:06 - Sist endret 13. sep. 2012 00:41