Hjelp – UiO Programkiosk 2.0

Følg disse instruksjonene for å få tilbake EndNote i Word om den forsvinner.

De som bruker WebFeed for å få applikasjonene fra UiO Programkiosk i Startmenyen er avhengige av at denne oppdateres med gjevne mellomrom. Dette "skal" skje en gang i døgnet (rundt midnatt), men det er ikke alltid dette skjer.

For tilgang på UiO Programkiosk på mobile enheter så må man laste ned applikasjonen VMWare Horizon Client på enheten sin. Den er tilgjengelig på iOS og Android.

Sitter du på MacOSX eller Linux kan du kan bruke programmer fra UiO Programkiosk direkte i nettleseren uten å installere programvare. Windows-brukerne har klient installert sammen operativsystemet, men om du ønsker teste ny teknologi så er denne tjenesten også åpen for Windows.

De UiO-spesifikke lisensfontene Swiss og Quaestor har vi ikke lisens til å legge ut på terminal-servere, dermed er ikke disse tilgjengelige i UiO Programkiosk

Du kjører Windows klient og får feilmeldingen "Your computer can't connect ot the remote computer because an error occurred on the remote computer that you want to connect to. Contact your network administrator for assistance".