Rapportere ei IT-sikkerheitshending

Alle IT-sikkerheitshendingar kan rapporterast i e-post eller via telefon. Vi føretrekkjer rapporteringa på e-post. Sjå UiO-CERT sin kontaktinformasjon.

Kva er ei IT-sikkerheitshending?

Les om korleis du kan kjenne igjen ei sikkerheitshending som skal rapporterast.

Korleis rapportere?

Når du skal rapportere ei IT-sikkerheitshending, er det viktig å få med så mykje data som mogleg frå starten av.

Dette bør vere med:

  • din kontaktinformasjon: minimum e-postadressa og telefonnummeret ditt. Er du til tider utilgjengeleg ynskjer vi at du oppgjev ein alternativ kontaktperson som vi kan kontakte.
  • fakultet/institutt/avdeling/anna du høyrer til
  • kva for relasjon har du til din lokale IT-organisasjon? Er du ein del av den?
  • kor mange personar og maskinar du trur kan vera involvert
  • relevant: operativsystem som er involvert (Windows/unix/macOS/fleire)
  • skildring av aktiviteten du skal rapportere (innbrot/virus/brot på konfidensialitet/anna)
Publisert 18. feb. 2011 09:45 - Sist endret 28. mars 2019 12:51