Rapportere phishing (svindelforsøk på e-post)

En phishing-e-post er en e-post som forsøker å lure deg til å oppgi personlig informasjon som personnummer, passord, kontonummer mm.

På sikresiden.no kan du lese om hvordan du kan unngå å bli lurt av e-post.

Hvis du ikke er tilknyttet Universitetet i Oslo, se https://nettvett.no/phishing/

Hvis du er tilknyttet Universitetet i Oslo, kan du kontakte UiO-CERT for å få hjelp. Se detaljert informasjon under.

1) Dersom du er usikker på om en melding er et svindelforsøk

Send en kopi av e-posten, helst med fulle headere, til cert@uio.no. Husk å ta med alle spørsmål du måtte ha. Vi forsøker å svare så raskt som mulig.

2) Dersom du har fått en svindelmelding og ønsker å sende den til oss

UiO-CERT vil veldig gjerne ha beskjed om mottatte svindelforsøk. Send en kopi av denne, helst med fulle headere, til adressen nettsvindel@uio.no eller phishing@uio.no.

Dette gjør oss istand til å vurdere om vi trenger å iverksette spesielle tiltak eller varsle andre utenfor UiO.

Merk at meldinger hit betraktes som innrapportering av faktiske tilfeller og det vil normalt ikke bli sendt svar tilbake til innrapporterer (avsender).

Publisert 18. feb. 2011 09:45 - Sist endret 3. des. 2021 14:20