Sikker sletting ved avhending av datamaskiner ved UiO

Rutine som skal følges ved avhending av datamaskiner.

Dette rutinen gjelder følgende maskingrupper:

Alle maskiner installert med UiO-image: det omfatter alle OS, både MS Windows, Mac, alle Linux-varianter og UNIX-varianter. Dette inkluderer også alle installasjonstyper: både server, klient og laptop.

Data som ikke bør komme på avveie

Man må påregne at det på lokale harddisker vil kunne ligge data som ikke bør komme på avveie.

* På grunn av diverse bruk: dokumenter og data som ligger lagret
* Deler av den enkelte e-postarkiv vil være cachet til disk
* Passord ligger lagret i diverse applikasjonsdata

Ansvar for at rutinen utføres

Den enkelte lokale IT-funksjon er ansvarlig for å gjennomføre forsvarlig sletting av alle maskiner før avhending, resirkulering eller destruksjon [end of life, EOL]. Dette
skal gjennomføres i henhold til godkjente rutiner. Se lenke for veiledning:

Rutiner for godkjent sletting av data fra disk

USIT har også en "disktygger" som fysisk ødelegger disken på en slik måte at data ikke kan rekonstrueres. Se informasjon om diesktyggeren og rutiner for innlevering av sidker til tjenesten. 

Dette igjen betyr at et underliggende krav er at alle maskiner skal leveres til lokal IT for skrubbing/rensing før EOL, uansett om lokal IT skal besørge selve EOL-prosedyren.

Det er en fordel om også private maskiner/laptoper utenfor UiOs driftsregime gjennomgår samme sikkerhetssletting, dersom det kan antas at de er brukt på lik måte som UiO-maskiner.

Det er derfor ønskelig at brukere oppmuntres til, undervises i og om mulig hjelpes til å gjennomføre sikker sletting av data.

Publisert 20. sep. 2012 11:52 - Sist endret 18. des. 2017 13:53