English version of this page

Pedagogiske tips for god undervisning

Her får du råd og tips til hvordan planlegge og gjennomføre både fysisk og digital undervisning.

Råd for god undervisning:

 • God planlegging gjør at undervisning, eksamen og læringsmål henger sammen. 
 • Gi vennlige og tydelige beskjeder om tider, frister og forventninger.
 • Studentene trenger å møtes for å lære.

Kontakt

Trenger du hjelp med planlegging eller gjennomføring av undervisningen?

Undervisningsplanlegging

Undervisningsplanlegging handler om å tenke systematisk igjennom undervisningens hva, hvordan og hvorfor, og hvordan undervisningen skal praktisk tilrettelegges.

Det gir mulighet for å sikre at det er et samsvar mellom det du ønsker at studentene skal lære, hvordan undervisningen gjennomføres og hvilke vurderingsformer du bruker. 

Gjennomføring av undervisning

 • Digitale forelesninger
 • Seminargrupper på Zoom
 • Eksempel på digital undervisning

Hjemmeeksamen og innleveringer

 • Start med læringsmålene
 • Velg blant ulike eksamensformer
 • Vurdering og karakterer

Kommunikasjon og læringsmiljø

 • Inkluderende møteplasser  
 • Klare beskjeder til studentene
 • Universell utforming 

Seminarer om pedagogisk undervisning

09 juni
09:00, Location at Blindern to be decided
10 juni
Location at Blindern to be decided

Verktøy for bruk i digital undervisning

Oversikt over en del verktøy som tilbys på UiO, som kan brukes i digital undervisning.