English version of this page

Kommunikasjon og digitalt læringsmiljø

God kommunikasjon er viktig for det digitale læringsmiljøet, og for å sikre at studenten holder motivasjonen oppe mens de sitter alene hjemme og studerer.

Digitale møteplasser 

 • Skap faste møtesteder for spørsmål, diskusjon og samarbeid på nett.  
 • Vurder om det er hensiktsmessig å dele studentene inn i mer eller mindre faste grupper i hele semesteret. Gruppene kan gjerne samarbeide i diskusjonstråder på Canvas før, under eller etter undervisningen. 
 • Fortell studentene hva du ønsker at de skal gjøre seg imellom. Du kan gjerne oppfordre til at de organiserer seg på den måten som passer dem best. 

Klare beskjeder  

 • God kommunikasjon vil si å være tydelig og gi enkle instruksjoner. 
 • Tydelige frister gjør at studentene kan holde oversikt og være forberedt.  
 • Fortell studentene om dine forventninger til læringsutbyttet av den digitale undervisningen, og hva du forventer av selvstendig arbeid. 
 • Gi informasjon om hvordan du ønsker at studentene tar kontakt med deg, og hvor raskt og hyppig de kan forvente å få respons. 

  Omtanke

  • Vær vennlig og omsorgsfull, og husk at studentenes læring er i fokus. 

  • Med en vennlig og omsorgsfull tone inviterer du studentene til å kommunisere på samme måte, også ovenfor hverandre.  
  • For noen studenter er det en stor overgang fra undervisning i et auditorium til å sitte alene hjemme. Du kan vise omtanke for studentene ved å inkludere dem i planene for digital undervisning og skape inkluderende, digitale møteplasser.

  Universell utforming 

  • Det viktig å tenke på hvordan du kan gjøre det lettere for alle studentene å delta.  
  • God lyd, lesbar skrift og tydelige beskjeder er minst like viktig i digital undervisning som i en vanlig undervisningsøkt. 
  • Mer informasjon finner du i nettkurset i universell utforming (i canvas). 
  Publisert 3. apr. 2020 11:49 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59