English version of this page

Undervisningsplanlegging

Her får du hjelp til undervisningsplanlegging ved å bruke baklengsdesign. Bruk prosessveiviseren over for å navigere gjennom de ulike stegene. For hvert steg finner du eksempler til inspirasjon, spørsmål til planleggingen og lenker til videre lesing.

Under får du en kort introduksjon til prinsippene for god undervisningsplanlegging.

Studentenes læring i sentrum

Undervisningsplanlegging handler om å tenke systematisk igjennom undervisningens hva, hvordan og hvorfor, og hvordan undervisningen skal praktisk tilrettelegges. Planlegging av undervisning gir også mulighet for å sikre at det er et samsvar mellom det du ønsker at studentene skal lære, hvordan undervisningen gjennomføres og hvilke vurderingsformer du bruker.

For å sikre en helhetlig tilnærming til undervisningsplanlegging kan du tenke på sammenhengene mellom læringsmål, vurderingsformer, arbeidsmåter, faglig innhold, menneskene og rammefaktorer.

Baklengsdesign av undervisning

For å planlegge undervisningen din kan du bruke en metode kalt baklengsdesign. Planleggingen begynner med å presisere hva studentene skal lære og hvordan du skal måle at de har oppnådd læringsmålene, før du planlegger innholdet i undervisningen. På den måten sikrer du at undervisningsformer og aktiviteter støtter studentene til å nå målene du har satt.

Når undervisning og vurdering støtter studentene til å oppnå læringsmålene, brukes uttrykket «meningsskapende samsvar», det norske begrepet for «constructive alignment». Et meningsskapende samsvar gir deg som underviser et rammeverk for å planlegge og gjennomføre undervisningen, og studentene får nødvendig støtte til å ta ansvar for sin egen læringsprosess.

Under finner du en kort video som beskriver prinsippet med baklengsdesign av undervisning.

Videre lesing:

Publisert 10. juni 2020 13:16 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59