Nytt i Vortex i mai 2019: Alternativ tekst på bilder generert med kunstig intelligens og støtte for spesialer

Alternativ tekst på bilder generert med kunstig intelligens, støtte for å lage spesialer, podkasting på Spotify, flere sorteringsmuligheter i artikkelliste, og bedre løsning for live-streaming.

Studenter som leser en bok foran en bokhylle

Eksempel på hvordan alternativ tekst generert av Google ser ut.

Automatisk alternativ tekst på bilder

Bakgrunn

En av de største utfordringene på våre nettsider relatert til universell utforming er manglende utfylling av alternativ tekst på bilder.

På nettsidene har vi ca. 250.000 publiserte bilder, og en analyse av disse avslørte at over 60% av bildene manglet eller hadde svært mangelfull alternativ tekst.

Dette er virkeligheten, selv om universell utforming generelt og utfylling av alternativ tekst i mange år har vært et fast punkt på kursene som holdes for våre publisister.

Å ha tekstlige beskrivelser for ikke-tekstlig innhold på våre nettsider er vi pålagt gjennom likestillings- og diskrimineringsloven som trådde i kraft 1. januar 2018.

Samtidig med dette, inngikk UiO en avtale om bruk av Google Cloud-tjenester i forbindelse med et prosjekt finansiert av UH-sky-programmet til Uninett.

Denne avtalen gjør det enklere å ta i bruk Googles skytjenester på en trygg og lovlig måte.

Vortex lager nå et forslag, men du bør alltid forbedre det

Når du legger inn et bilde i en nettside nå, så blir feltet for alternativ tekst automatisk utfylt av bildegjennkjenningstjenesten Google Vision AI. Denne tjenesten baserer seg på kunstig intelligens (AI) for å beskrive bilder.

Hvis bildet brukes på norske sider, så oversettes teksten fra engelsk til norsk med Google Translate.

Med hensyn til informasjonssikkerhet, så autogenererer vi kun alternativ tekst på bilder med leserett satt til «Tillatt for alle», dvs. åpne bilder som uansett vil bli indeksert av Google.

Se demo av hvordan det fungerer (28 sekunder)

Hva er verdien i dette?

Med denne funksjonen unngår vi å publisere store mengder bilder på våre nettsider som står helt uten alternativ tekst.

Selv om alt-teksten som genereres i en del tilfeller kan være ganske dårlig, så er vår vurdering at dette er en bedre løsning enn at over 60% av bildene våre publiseres uten et tekstalternativ.

Denne vurderingen delte også vår egen UU-ekspert Rikke og hennes veileder Miriam Begnum som både underviser og forsker på universell utforming ved NTNU.

Andre store aktører som Facebook har brukt samme type kunstig intelligens til å generere alternativ tekst på bilder en god stund allerede.

Større fokus på utfyllingen av alternativ tekst i redigering

Samtidig som vi autogenererer alternativ tekst, så har vi gjort andre tiltak for å øke fokuset og forståelsen for utfylling av alternativ tekst.

Vi har økt synligheten til redigeringsfeltet til alternativ tekst.

Skjermbilde av nytt grensesnitt for innlegging av alternativ tekst

For å øke motivasjonen for utfylling, har vi også lagt inn en kort forklaring under feltet som beskriver hva alternativ tekst er og hvorfor det er viktig å fylle det ut.

Skjermbilde av ny melding på mouseover når bildet mangler alternativ tekst

I tillegg har vi gjort det enklere å oppdage at bilder mangler alternativ tekst ved at du får en melding om det på mouseover på bildet når du redigerer.

Lærer løsningen av seg selv?

I dette tilfellet bruker vi noe som innen maskinlæring kalles en forhåndstrent modell.

En fordel med denne tilnærmingen, er at vi slipper å bruke tid og ressurser på å trene modellen selv, det tar Google seg av. Google satser tungt på kunstig intelligens, og det er ikke urimelig å anta at tjenesten vi benytter vil bli bedre og bedre til å beskrive bilder i fremtiden.

Google jobber blant annet med å utvide tjenesten til å lage fulle setninger som beskriver bilder, og ikke bare stikkord som i dag.

En ulempe med en forhåndstrent modell at løsningen ikke lærer basert på vår bruk av tjenesten.

Dette skjer når du laster opp et bilde i Vortex

Flytdiagram av hvordan et bilde blir behandlet av Vortex når du laster opp
Dette skjer bak kulissene når du laster opp et bilde i Vortex

Dette er kun første versjon – flere UU-tiltak følger

I betatesten blant nettredaktører fikk vi tilbakemelding om at forslagene til alternativ-tekst på bilder som bare inneholdt ansikter (f.eks portrett-foto) ofte var dårlige.

For denne type bilder kommer vi til å undersøke muligheten for å bruke en annen undertjeneste i Google Vision. Den vil potensielt gi oss bedre forslag på denne kategorien av bilder.

Oppdatering: Dette har vi fikset i nyeste versjon av Vortex, les mer om løsningen.

For oss er dette starten på et større arbeid med fokus på universell utforming i publiseringsløsningen og i våre tjenester generelt.

Har du innspill på denne løsningen eller andre forslag til oss rundt UU så meld i fra til oss eller til din nettredaktør.


Mulig å lage spesialer med nye muligheter for å kombinere bilder, video og tekst

Skjermbilde av ny løsning for spesial

Teknisk sett er det nå mulig å sette opp forsider i Vortex som en spesial.

Spesialene gir deg rikere muligheter for å kombinere bilder, video, tekst og animasjoner enn vanlige nettsider.

Etterhvert vil det også bli mulig å sette opp artikler og arrangementer som spesialer.

I videoklippet under ser du begynnelsen på årsrapporten til SFF-en RITMO som er første spesial ut.

Se demo av spesial hos RITMO (24 sek)

Prøves nå ut på utvalgte sider

Denne type nettside er ikke hensiktsmessig å bruke i alle tilfeller. Den krever spesielt godt innhold, gode bilder og/eller høykvalitetsvideo.

Vi jobber nå med å teste spesialer på noen utvalgte sider, og ønsker å gjøre oss noen erfaringer med hvor de fungerer og ikke fungerer.

På bakgrunn av erfaringene vi gjør oss, så vil det bli utarbeidet retningslinjer for bruk av denne type side på UiO.

Hvis du har spørsmål eller innspill om spesialer, ta kontakt med UiOs nettredaktør.

Oppdatering: SV-fakultetet har nå publisert en sak om terrorforskning med de nye spesialmalene. UV har publisert et forskerportrett av Monica Melby-Lervåg med spesialmalene.

Vi har også laget en brukerveiledning for de som ønsker å sette opp en spesial.


Andre ting som er nytt

Støtte for å publisere podkaster på Spotify

Bildet kan inneholde: Tekst, Produkt, Font, Nettsted, Teknologi.

I audio/videoliste er det lagt inn nye felter for å legge inn e-post slik at du også enkelt kan publisere podkasten din hos Spotify, slik som f.eks. HFs undervisningsplikten har gjort.

Flere sorteringsmuligheter på artikkelister

Skjermbilde fra admin-grensesnittet

Du kan nå velge om du vil ha synkende eller stigende sortering av artikler i artikkeliste.

Forhåndvisning av bilder ved mouseover på filnavn i vanlig adminmodus

En populær funksjon fra den nye filutforskeren er nå også tilgjengelig i mappelisting i vanlig adminmodus.

Dette gjør det enklere å finne bildet du er på jakt blant mapper og filer i adminmodus.

Nye felter i personpresentasjoner

Det er nå mulig å legge inn to titler og to enheter på personpresentasjoner som overstyrer info fra SAP.

Dette er først og fremst et behov for enkelte tverrfaglige samarbeid slik som SFF-en RITMO som er et samarbeid mellom tre institutter.

Bedre melding til sluttbruker på direkte-strømmer som ikke har startet enda

Isteden for bare en feilmelding, får du nå beskjed om at direkte-strømmen ikke har begynt enda når du besøker en nettside med direkte-strømming før strømmen er oppe.

Publisert 27. mai 2019 21:09 - Sist endret 16. sep. 2020 12:23