Nytt i Vortex høsten 2019

Forbedrede spesialer, podkast-forside med innebygd avspiller, emnebeskrivelser som hentes fra FS/EPN, Forskpro lansert for alle fakulteter, pensumlister som hentes fra Leganto, forbedringer på UiOs utvekslingsportal, embed-dialog på video og støtte for chatbot på nettsidene, forbedrede alt-tekster på bilder og ny tjenestekatalog for IT-tjenester.

Forbedrede spesialer med tekst som skroller over fullskjermbilde og -video

Spesialmalen er utvidet med en ny mulighet for å la tekst skrolle over et fullskjermbilde eller -video.

Denne effekten fungerer bra både på mobil og desktop. Og du kan benytte den hvor som helst i spesialen.

Se oppdatert brukerveiledning for hvordan du setter den inn.

Podkast-forside med innebygd avspiller

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.Vortex har hatt støtte for podkasting en god stund, med bl.a. automatisk publisering til iTunes og Spotify.

Nå har vi også laget en bedre forside for presentasjon av podkasten, hvor du også får en enkel avspiller hvor du kan høre på hver episode som publiseres direkte på nettsiden.

Nettsiden til en podkast på UiO er ikke ment som en hovedkanal for lytting, men for å gi besøkende på nettsiden en enkel mulighet til å sjekke ut en smakebit fra den aktuelle podkasten.

Du kan teste den nye avspilleren på forsiden til podkasten Undervisningsplikten eller Psykopoden.

Forskpro forbedret og tilbydt alle fakulteter

Etter ønske fra fakultetene om oversikt over egne forskningsprosjekter ble systemet Helseforsk videreutviklet til også passe til prosjektene til alle andre forskningsmiljøer på UiO.

Tidligere i høst ble første versjon av Forskpro lansert, og tilbudt alle fakulteter på UiO.

Systemet er i utgangspunktet frivillig å bruke, men vi har fått signaler på at de fleste fakulteter ønsker å ta i bruk Forskpro i løpet av 2020. 

Skjermbilde av Forskpro

En viktig del av jobben med Forskpro i høst har vært å sikre at det oppleves som enkelt å registrere forskningsprosjekter som rent lovmessig har mindre krav til seg enn helseforskningsprosjekter.

Det nye systemet er brukertestet i flere runder i høst for å sikre at registreringsskjemaet for prosjekter oppleves så forståelig som mulig for forskerne våre.

Akkurat nå jobber prosjektet med å se på hvordan Forskpro kan hente prosjektinformasjon automatisk fra NSD.

Nye emnebeskrivelser hvor all informasjon hentes direkte fra FS (EpN)

Emnebeskrivelser er blant den viktigste informasjonen vi har på nettsidene våre. Å finne et emne er en topp 5 oppgave for besøkende på våre nettsider.

MN-fakultetet piloterer den nye løsningen, og nå blir alle emnebeskrivelser for våren 2020 på MN hentet direkte fra FS.

I løpet av 2020 skal alle 1082 emnebeskrivelser på MN hentes fra FS med den nye løsningen.

For å skrive inn informasjonen i FS benytter studiekonsulentene EpN, som er en skreddersydd tjeneste for innskriving og saksbehandling av emneinformasjon.

Dere kan se en illustrasjon av den nye arbeidsflyten under:

Illustrasjon av arbeidsflyt med emnebeskrivelser på nett basert på EPN
De nye stegene du går igjennom for å publisere emneinformasjon på nettsidene

En av flere gevinster med å hente emneinformasjon direkte fra FS, er at studiekonsulentene på UiO unngår å oppdatere informasjonen om emner både på nett og i FS. Dette gjelder f.eks. info som antall studiepoeng, undervisningssemester og overlapp mot andre emner.

Eksempel på emne som henter info fra EpN

Skjermbilde fra emnebeskrivelsen til IN1010
De ser nesten identiske ut med de gamle emnebeskrivelsene, men helt nederst på emnebeskrivelsen til IN1010 kan du se at den er hentet fra FS.

Pensumlister på semestersidene hentes fra Leganto

UiO har besluttet å innføre et nytt system for å publisere og adminstrere pensumlister.

Denne høsten piloteres dette systemet på 27 emner fordelt på følgende fakulteter: HF, MN, SV, UV og MED.

Å finne pensum er en topp 3-oppgave på våre nettsider.

Et viktig premiss for arbeidet med nytt pensumsystem har derfor vært at innføringen av det ikke gjør det vanskeligere for studentene våre å finne pensum.

Det innebærer blant annet at pensumlistene:

  • må være søkbare på uio.no og i eksterne søk som Google
  • være lenket fra semestersidene uten manuell opplenking av foreleser/studiekonsulent
  • fra tidligere år også er søkbare og tilgjengelige

For å få til dette, er det utviklet en egen mal i Vortex som automatisk henter pensuminformasjon for det aktuelle emnet fra API-et til Leganto.

Se video av ny løsning for pensumlister

Enklere å se utvekslingsmuligheter for et studieprogram

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.På hvert studieprogram kan studentene finne informasjon om hvilke utvekslingsmuligheter som anbefales for studentene på akkurat det programmet.

Denne informasjonen var umulig å finne fra UiOs utvekslingsportal, noe som var uheldig.

Nå har vi laget en søkeboks med autocomplete som gjør det enkelt for studentene å finne denne informasjonen også fra utvekslingsportalen.

Enklere å embedde video som er publisert på UiOs nettsider

Når du setter inn en video i en nettside, kan du nå krysse av for om du ønsker å vise frem en «Bygg inn»-funksjon for videoen.

Embed-funksjonen gjør det enkelt for seerne av videoen å legge den inn på en annen nettside, også eksterne nettsider hvis de ønsker det.

Du kan teste det på videoen under:

Slik går du frem

Hvis du ønsker å vise frem videoen på en annen nettside, så kopierer ut koden fra den blå boksen, og limer den inn i kilden til nettsiden du ønsker å vise frem videoen i.

Ikke mulig å embedde lesebegrenset video

«Bygg inn»-funksjon er kun tilgjengelig på videoer som er lesebare for alle.

Mulig å skru på UiOs chatbot på valgfrie nettsider

Bildet kan inneholde: tekst, font, produkt, linje, skjermbilde.UiO starter nå utprøvingen av en chatbot på utvalgte nettsider.

Chatboten er foreløpig trent opp til å svare på spørsmål om bl.a. enkeltemneopptak, lån av bøker og om TSD (tjeneste for sensitive data), og den vil kun dukke opp på nettsider som tar for seg disse temaene.

Men vi har tilrettelagt for at det skal være enkelt å utvide chatboten til også å dukke opp på andre nettsider.

Se demo av den nye chatboten

Forbedrede forslag til alt-tekster på portrettbilder

Tidligere i år lanserte vi autoutfylling av alternativ tekst på bilder med kunstig intelligens som blant annet fikk hederlig omtale av Norsk Blindeforbund i digi.no: 

«Det er flott at det vil koma ein alternativ tekst automatisk på dei bileta der det ikkje blir gjort manuelt» – Kommunikasjonssjef Mia Jacobsen i Noregs Blindeforbund

Ved lansering hadde tjenesten problemer med å foreslå gode alt-tekster på portrett-foto av enkeltpersoner.

Nå har vi forbedret dette ved å bruke en ekstra undertjeneste i Google Vision.

Portrettfoto av en mann og kvinne
Bildene er hentet fra AI-bildetjenesten thispersondoesnotexist.com

Nå bruker Vortex både «Labels» og «Objects»-tjenestene i API-et til Google for å lage en best mulig alternativ tekst.

Eksempel på en slik alternativ tekst som er generert på portrettbilder kan dere se på bildet over.

Tjenestekatalog for IT-tjenester

I oktober lanserte vi redesignede nettsider for IT-tjenestene på UiO, inkludert en tjenestekatalog.

Tjenestekatalogen lister alle IT-tjenester fra A til Å, og du kan filtrere på tema, brukergruppe samt hvilken type informasjon du har lov å lagre i tjenesten.

Skjermbilde fra den nye forsiden til IT-tjenester
Ny forside for IT-tjenester

I tillegg til å lette gjenfinning og skape bedre oversikt, så var det viktig å få frem hvilken type informasjon (grønne, gule, røde eller sorte data) du som bruker har lov til å lagre i alle de ulike IT-tjenestene på UiO.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, produkt, linje.Derfor finner du på forsiden til alle IT-tjenester informasjon om hvilken type informasjon du har lov å lagre i nettopp den tjenesten.

Den nye tjenestekatalogen er bygget med en helt vanlig forsidemal som er utvidet med spesialtilpassede felter som danner grunnlaget for filtreringsmulighetene beskrevet over.

I tillegg bruker tjenestekatalogen en ny type mappelisting som gir en skreddersydd opplisting av IT-tjenester.

I den nye mappelistingen kan oppførselen programmeres og settes opp direkte på mappen, uten å endre i selve publiseringsløsningen.

Publisert 25. nov. 2019 15:56 - Sist endret 31. aug. 2021 10:13