Ny versjon av Vortex (versjon 71)

Skreddersydd løsning for oversikt over helsefaglig forskning, ny og bedre løsning for tid og sted for eksamen og mulig å adgangsbegrense video i forbindelse med digital eksamen.

Skjermbilder fra Helseforsk-systemet

Hva er nytt i denne versjonen

System for å holde oversikt over helsefaglig forskning ved UiO

Som en del av versjon 71 så lanserte vi første versjon av et nytt system som skal hjelpe UiO holde oversikt over sin helsefaglige forskning slik vi er pålagt etter helseforskningsloven.

I systemet er det tilrettelagt for at prosjektleder for et forskningsprosjekt enkelt kan registrere nøkkelinformasjon om sitt forskningsprosjekt med tilhørende godkjenninger.

Det er også enkelt å se oversikt over de registrerte prosjektene på alle organisasjonsnivåer på UiO, og i oversiktene kan du med en gang se hvilke prosjekter som har godkjenninger, hvilke som mangler og når et prosjekt sist ble oppdatert.

Systemet er bygget med Vortex, og hovedbestanddelene i systemet er en ny skreddersydd nettsidemal med tilhørende listing. På samme måte som f.eks. emnebeskrivelser og emnelistinger.

Systemet er en leveranse til prosjektet "Oversikt over helsefaglig forskning" og ble utviklet i perioden 15. februar til 1. mai.

Ny løsning for tid og sted for eksamen

I midten av april lanserte vi en helt ny løsning for å vise frem og hente ut informasjon om våre eksamener fra FS (Felles studentsystem).

Raskere oppdatering

Den nye løsningen henter oppdatert informasjon fra FS hver gang du besøker en eksamensside.

I den gamle løsningen ble eksamensidene kun oppdatert en gang om dagen. 

Lenker til kart og info om digital eksamen

På alle eksamensider finner du nå en lenke til kart (i Google Maps) som viser hvor i verden eksamenslokalet er.

Du finner også informasjon om hvilket digitale eksamenssystem som skal brukes under eksamen med lenke til mer informasjon om systemet.

Bedre lesbarhet

Under arbeidet med ny løsning jobbet vi tett med studentene for å sikre oss at den nye løsningen ble så brukervennlig som mulig.

Som et resultat av dette ble bl.a. en del av de tekstene som tidligere lå som faste tekster på alle eksamensider kuttet.

Mulig å bruke lesebegrenset video på digitale eksamener i Silurveien

Eksamenssystemene våre manglet støtte for å vise video som kunne lesebegrenses til studentene som var oppe til en bestemt eksamen.

Vi har derfor satt opp og tilpasset en dedikert Vortex-server som kan benyttes til å administrere og publisere lesebegrenset video til bruk på de digitale eksamenene som avholdes i Silurveien.

Videoene kan benyttes både i eksamenssystemet QP (som brukes av Med.fak.) og i Inspera.

Detaljert oversikt over endringer

Helseforsk

 • [VTK-5026] - "Registrer nytt prosjekt" og "Rediger"-prosjekt som services
 • [VTK-5027] - Legg på knapp for redigering av prosjekt under visningen av et enkelt prosjekt
 • [VTK-5028] - Endre infoteksten under opplastingsfeltet for godkjenninger
 • [VTK-5031] - Lesebegrensing av vedleggs- og godkjenningsmappa feiler innimellom
 • [VTK-5032] - Ved trykk på enter/return i "Forskere (fra UiO)" fjernes alt som er lagt til i dette elementet
 • [VTK-5033] - Labels må være trykkbare og sette fokus i tilhørende felt
 • [VTK-5056] - Scroll fungerer ikke i redigeringsdialogen
 • [VTK-4994] - Inkludere flere CSS og JS ressurser for en editor
 • [VTK-4873] - Mappelisting for dokumenttypen til helsefaglig forskning
 • [VTK-4874] - Ny dokumenttype for helsefaglig forskning
 • [VTK-4892] - Ny editor for helsefaglig forskning
 • [VTK-4933] - Tilgjengeliggjøre editor-Javascript i admin
 • [VTK-4993] - Håndtering av CSRF-tokens for Ajax-requester
 • [VTK-5011] - Ajax API for publisering
 • [VTK-5012] - Ajax API for låsing
 • [VTK-5046] - Rettigheter ved endring av prosjektleder
 • [VTK-4919] - Registrer nytt prosjekt
 • [VTK-5024] - Godkjenninger under visningsmodus av et prosjekt
 • [VTK-5041] - Bedre brukeropplevelse rundt opplasting av filer
 • [VTK-5045] - Rettighetsmodellen for helseforskprosjekter
 • [VTK-5050] - Flere valg under "Godkjenninger"
 • [VTK-5051] - Ikke vis frem "Ikke søkt" bak godkjenninger i redigeringsdialogen
 • [VTK-5052] - Forbedrede hjelpetekster i redigeringsdialogen

Eksamensvideo

 • [VTK-4851] - IP-basert autentiseringsmekanisme
 • [VTK-4856] - Sette opp www.eksamensvideo.uio.no
 • [VTK-4858] - Tilpasninger Vortex for iframe av eksamensvideo

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-4827] - statsd: konflikt i metrikk-data fra primær/failover
 • [VTK-4987] - Servere blir meldt ut av HAProxy fordi helsesjekken tar for lang tid
 • [VTK-4999] - Konflikt mellom jsonGetService og andre visningstjenester (eks PHP)
 • [VTK-5008] - Tittel-evaluering for Markdown flater ikke ut HTML
 • [VTK-5030] - Semesterside viser ikke tittel riktig om språket er forskjellig fra mappen
 • [VTK-5061] - Autocomplete på grupper gir brukere som respons
 • [VTK-4918] - Svarteliste weblogin fra lenkesjekkeren
 • [VTK-5004] - Endre CSRFPreventionHandler til å være et servlet-filter
 • [VTK-5007] - Fjerne bean definition 'htmlUtil'
Publisert 11. juli 2017 11:49 - Sist endret 19. okt. 2021 10:38