Nytt i Vortex våren 2020

Visualisering av data med interaktive grafer, finn tall for bruk av video og lyd i Google Analytics, last opp opptak av undervisning til timeplanen med Kursopplasting, ny studiemodell for HiMolde og HiØ og enklere tilgangsstyring med nettgrupper for ledere.

Visualisering av data med interaktive grafer

En god grafisk fremstilling kan gi bedre forståelse enn bare ord og tall. Nå tilbyr Vortex mulighet for interaktive grafer og diagrammer i artikler.

Du kan velge blant flere visualisering, for eksempel kakediagram, hierakisk søylediagram og spredningsplot:

Du kan klikke på del av et diagram og få en ny visualiseringen med detaljer for den delen:

Eksemplene er hentet fra Det digitale UiO. Les saken og prøv selv!

Slik tar du i bruk interaktive grafer

Vi har laget en ny komponent ${graph} som du kan tilpasse med ulike parametere slik du gjør med andre Vortex-komponenter.

Det viktigste er å angi typen graf du ønsker, og sti til din datafil. Dine data for grafen må være lagret i en tekstfil av typen CSV (Kommaseparert liste av verdier) og ha filendelse ".csv".

Eksempel fra Institutt for samfunnsforskning:

${graph:doughnut data-uri=[/intranett/nettpublisering/isf-grafer-utv/parti.csv]
title=[RV] unit=[%] description=[Kakediagrammet viser fordelingen av oppslutning
i ulike aldersgrupper for Rød Valgallianse (RV).]}

Flere detaljer om hvordan du lager interaktive grafer finner du i brukerveiledningen.

Tall på bruk av video og lyd i Google Analytics

Nå kan du finne tall i Google Analytics på bruk av video og lyd på nettstedet. Dette har vært på planen en god stund, men selvsagt blitt ekstra relevant de siste månedenes digitalisering av undervisningen.

Tallene finner du ved å slå opp følgende events i kategorien "UiOMediaUsage":

 • 'VideoPlay' – startet video
 • 'Video75Percent' – de som har sett 75 %, men droppet ut de siste minuttene
 • 'VideoStop' – de som har sett 100 %
 • 'AudioPlay' – startet lyd
Skjermbilde fra Google Analytics av nye Events-kategorier for videoinnhold.
I rapporten under 'Behaviour > Events > Top Events' finner du kategorien 'UiOMediaUsage' og de tilhørende målingene for både video og lyd.

Les hvordan du bruker rapporter og henter tall for bruk i statistikk- og analyseveiledning for Google Analytics.

Besøkstall for video- og lydfiler i admingrensesnittet i Vortex

Vi er snart klare med å vise tall for besøk og avspilling av video i Vortex. Dette er nå på plass. Du finner tallene under Om-fanen til lyd- eller videofila som vanlig:

Skjermbilde av hvordan besøkstall for en videofil ser ut i Vortex-admin

Kursopplasting + Forelesningsopptak = Sant

Den nye applikasjonen "Kursopplasting" løser et problem noen hadde med at opplasting ikke fungerer hjemmefra, spesielt om du satt på tregt hjemmenett.

Med "Kursopplasting" kan du laste opp forelesningsopptak og andre undervisningsvideoer til mappen "Forelesningsvideoer" på et emnes semesterside. Du kan også få lenket opp videoen til en undervisningsaktivitet i timeplanen.

Tidligere var automatisk opplasting av video til timeplan kun mulig med Forelesningsopptak. Kursopplasting gjør det nå like enkelt å laste opp video også fra andre kilder, og i store mengder.

Last opp fra applikasjon eller emnets timeplan

Du kan både laste opp din undervisningsvideo via kursopplasting.uio.no eller timeplanen på semestersiden:

1. Fra nettsiden kursopplasting.uio.no

Velg hvilket emne videoen skal vises for i timeplanen til studentene, klikk på Last opp – og videoen havner på riktig sted og er klar for studentene.

Skjermbilde av valg for å velge emne i UiOs webapplikasjon "Kursopplasting".

2. Opplasting fra timeplanen på semestersiden

Det er lagt inn lenker til Kursopplasting i timeplanen på semestersiden til alle emnene slik at man skal få enkel tilgang til tjenesten.

Skjermbilde av emnetimeplan og knapp for tilgang til kursopplasting.

Les mer i nyhetssaken Videoopptak av undervisning? Nå er det enklere å laste opp til studentene.

Ny studiemodell for HiMolde og HiØ hvor alle data hentes fra FS

Visualisering av studieløp med studiemodeller gir ofte utfordringer for programansvarlige og studenter ved både norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Nå har vi lansert en ny studiemodell for HiMolde (Høgskolen i Molde) og HiØ (Høgskolen i Østfold) som forsøker å løse en del av de vanligste utfordringene:

Dårlig kommunikasjon av valgfrie emner og forgreninger i studieløp, manglende kronologisk rekkefølge på emner, manglende eller lite brukervennlig mobilvisning, problemer med oversikt over antall studiepoeng ved valgt løp, samt dårlig estetikk.

Eksempel på ny studiemodell for Bachelor i IT ved HiØ

 

Ny studiemodell tilpasser seg selvsagt også til mobil:  

Skjermbilde av studiemodell i mobilvisning for Bachelor i IT ved HiØ.

Enklere tilgangsstyring med nettgrupper for ledere

Skal du lesebegrense en mappe eller dokument til ledelsen? Vet du om lederen som byttet enhet på UiO i forrige måned fortsatt har riktige tilganger på nettstedet? Bruker du tid på manuell oppdatering av tilgangsgrupper du selv har laget for disse?

Nå kan nettredaktører enkelt tilgangbegrense dokumenter i Vortex til ledere ved hjelp av automatisk vedlikeholdte nettgrupper for ledere.

Skjermbilde fra bruk av nye nettgrupper for ledere ved endring av leserettigheter i Vortex.

Vi har lenge hatt mulighet til å bruke for eksempel ansattgrupper for tilgangsstyring. Nå har vi samme mulighet for de med lederfunksjon.

Navnform for de nye nettgruppene med eksempler

 • adm-leder-<stedkode>
  • Vil inneholde administrativ leder på stedkodens enhet.
  • Eksempel: "adm-leder-350000 " vil inneholde personen som i SAP er angitt som leder på USIT.
 • meta-adm-leder-<stedkode>
  • Vil inneholde alle administrative ledere på stedkodens enhet.
  • Eksempel: "meta-adm-leder-350000 " vil inneholde alle personer som i SAP er angitt som ledere på USIT.

Se også dokumentasjon på automatiske grupper du kan bruke i Vortex.

Enklere vedlikehold og bedre informasjonssikkerhet

De nye nettgruppene kan gi en enklere hverdag for nettredaktører siden vi nå slipper å vedlikeholde manuelle nettgrupper for en gruppe ledere, eller huske hvilke dokumenter enkeltpersoner ikke lenger skal ha tilgang, for eksempel ved bytte av arbeidssted.

Dermed kan disse nettgruppene også bidra til å forbedre informasjonssikkerheten ved UiO.

Se også retningslinjer for oppsett av rettigheter på uio.no.

Mindre endringer og feilrettinger

 • Sortering av forelesningsvideoer i timeplanen etter tittel
  https://jira.usit.uio.no/projects/VTK/issues/VTK-6921
 • Når du lager podcast-lister kan du nå velge å vise lydavspillet eller nedlastingslenke ved å velge parametere i feed-komponenten
  https://jira.usit.uio.no/projects/VTK/issues/VTK-6907
 • Forbedring av rapport på lenkefeil. For eksempel ble tidligere upubliserte index-filer i publiserte mapper og noen nettsider med feil i HTML-koden listet som å ha lenkefeil.
 • Korrigert avspilling av lydfiler når de feedes ved hjelp av feed-komponenten
  https://jira.usit.uio.no/projects/VTK/issues/VTK-6832
 • Økt antall kilder til 35 i manuell godkjenning og aggregering på mapper
  https://jira.usit.uio.no/projects/VTK/issues/VTK-6757
 • Mer søkbare Podcaster med bruk av <link>-tagg på podcastens nettside
  https://jira.usit.uio.no/projects/VTK/issues/VTK-6802
 • Videreføring av studieprogrammer og -retninger: Eget felt for å markere et program eller retning som "Videreført". Dette gjør arbeidet for nettredaktører enklere, og god beskjed til besøker av nettsiden om hvilket studietilbud som er gjeldende.
  https://jira.usit.uio.no/projects/VTK/issues/VTK-6785
Publisert 18. juni 2020 10:04 - Sist endret 20. sep. 2021 11:18