Nytt i Vortex 2021

Bedre publikasjonslister fra Cristin, enklere vei til pensumlister, flere undertekster i video, Zoom-lenker i timeplan, universell utforming av Vortex administrasjon, nytt UiO-design og samarbeid med Høgskolen i Innlandet er noen av nyhetene i Vortex i 2021.

Enklere vei til pensumlister på emnesider

Nå kan du navigere direkte til pensumlisten i Leganto fra semestersiden til et emne.

Emner med én Leganto-liste får lenke til listen på eksisterende grønn tile med lenketeksten "Pensum/litteratur i Leganto":

Skjermbilde fra semesterside ved UiO som viser tre grønne tiles med lenker til hhv. timeplan, emnets pensum/litteraturliste i Leganto, samt eksamenstid- og sted.

Emner med flere pensumlister får en eget innholdsfelt der du kan velge en av emnets Leganto-lister fra en trekkspillmeny:

Skjermbilde fra semesterside ved UiO som viser to grønne tiles med lenker til timeplan og eksamenstid- og sted. Lenker til emnets pensumlister er samlet under egen overskrift og kan velges fra en trekkspillmeny.

Lenke til "Pensum/litteratur i Leganto" vises kun når pensumlisten er publisert i Leganto.

Fordeler

 • Færre klikk for student fra semesterside for å komme til pensumliste.
 • Beholder plassering av lenke til pensumliste for erfarne brukere.
 • Lenke til pensumlisten blir automatisk synlig på semesterside når listen blir publisert i Leganto.
 • Undervisere trenger ikke lenger forholde seg til Vortex eller spesifikke UiO-frister for å publisere pensumlister i Leganto.
 • Enklere forvaltning av nettstedet med færre mapper og nettsider over tid.

Kort om bakgrunn for endringen

UiO hadde tidligere en undermappe for pensumlisteinnhold på semestersiden for et emne. Der skrev underviser inn pensumlisten, og innen en bestemt frist som var felles for alle ved UiO. Denne undermappen ble overflødig da UiO i 2020 tok i bruk Leganto for redigering og visning av pensumlister, og arbeidsflyten

Semestersiden er nå laget slik at den finner ut om den tilhører et emne med én eller flere pensumlister i Leganto, henter ut lenke og publiseringsstatus for listen i Leganto basert på metadata.

Støtte for undertekster på to språk i video

Du kan nå knytte to undertekstfiler på ulike språk til videoer med dokumentypen "Strømbar video".

Det viktigste i denne omgang var å få implementert støtte for undertekst på mer enn ett språk. Løsningen ble derfor å legge til et ekstra inputfelt for undertekstfil nummer to.

Vi ønske å forbedre denne flyten i en senere versjon.

Skjermbilde fra administrasjon av videofil av typen "Strømbar video" med inputfelter for URL til to undertekstfiler på ulike språk.

Vi har antatt at engelsk er det mest etterspurte andrespråket. "Engelsk" er derfor satt som forvalgt språkvalg for undertekstfil nummer to for å gi færre klikk i de vanligste brukstilfeller.

Forvalgt språkvalg for alternativ undertekst endret til "Ikke satt" i etterkant.

I videoavspiller kan du så velge ønsket språk i spillerens meny for undertekster ("CC captions").

Zoom-lenker i timeplan

Timeplaner for UiOs emner er tilgjengelige på nettstedet, og henter sin data fra TP (UiOs system for timeplanlegging). I forbindelse med Korona og overgang til digital undervisning, ønsket UiO å gi studenter på et emne lenke i timeplanen til Zoom-rommet for undervisningen.

Vi hev oss rundt og laget en løsning som

 • viser Zoom-lenker basert på om besøker av timeplanen er pålogget eller ei, og om besøker er registrert student på emnet.
 • har forståelig lenketekst til digital undervisning, samt
 • gir en tydelig og stor klikkflate.
Timeplan tilbyr lenke for å logge inn for å gi tilgang til Zoom-rom.
Timeplan viser lenke til Zoom-rom for pålogget student.
Timeplan forteller kun at det finnes et Zoom-rom for digital undervisning for pålogget bruker som ikke er student.

Studenter har også tilgang til Zoom-lenkene i sin personlig kalender i Mine studier og Exchange.

Kort om bakgrunn for endringen

I TP ble det våren 2020 mulig å legge inn lenke til Zoom-rommet for undervisningen i feltet "Romlenke" hvis undervisningen har rom av typen "Digital undervisning". Zoom-lenkene i TP blir adgangsbegrenset slik at de kun blir tilgjengelig via faglærertimeplanen for innloggede ansatte ved UiO.

Utfordringen kom da UiO besluttet at digital undervisning fram til 2022 kun skulle være tilgjengelig for studentene på et emne.

Zoom-lenkene kunne derfor ikke ligge tilgjengelig i åpen timeplan på uio.no, og det var heller ikke tilstrekkelig å adgangsbegrense dem til for eksempel alle innloggede brukere ved UiO.

Zoom-lenkene kunne heller ikke være tilgjengelige via andre systemer, som for eksempel åpne kall i uiows.uio.no og data.uio.no.

Ny teknologi for publikasjoner fra Cristin

UiO er antagelig det universitetet i Norge som har den mest omfattende bruk av publikasjonsdata fra Cristin på våre nettsider.

Vi har i en årrekke presentert publikasjoner på over 15.000 personpresentasjonener, 500 publikasjonslister for enheter og 2000 NFR-prosjekter (inkludert våre SFF-er).

I tillegg er den samme løsningen for fremvisning av publikasjoner i bruk hos våre samarbeidspartnere bl.a. Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold og Institutt for samfunnsforsking 

Nå har vi tatt et viktig skritt videre i forbedring av publikasjonslistene ved å ta i bruk ny Cristin-teknologi (nytt API) for å hente publikasjonsdata. Vi avslutter i disse dager en evaluering av den nye løsningen gjennom en betatest tilgjengelig på UiOs nettsider.

Skjermbilde fra uio.no av tilbudslenke for betatest av ny publikasjonsliste.

Publikasjonslister for prosjekter blir vesentlig forbedret med blant annet støtte for fulltekstlenker og sammendrag, på samme måte som for personer og enheter.

Andre kjente endringer i nye publikasjonslister:

 • Overgang til nye publikasjonskategorier kan føre til at en referanse som tidligere har vært listet i én fane på nettsiden nå havner under en annen.
 • Listen viser som standard maksimalt seks forfattere per referanse. Trykk på en lenke i referansen for å hente frem resten av forfatterne, for eksempel "Vis alle 12 forfattere".

Overgangen til det nye API-et gjør oss i fremtiden i stand til å forbedre publikasjonslistene ytterligere. Blant annet har vi flere ønsker fra fagmiljøer ved UiO og høgskoler som vi skal vurdere fremover.

Kort om bakgrunn for endringen

Cristin har i en god stund ønsket at institusjonene bytter over til å bruke det nye API-et de har utviklet for å hente publikasjonsdata. Men vår vurdering var at det frem til høsten 2020 var for mangefullt og tungvint å bruke.

F.eks. så var vi nødt til å gjøre 101 kall mot API-et for å kunne vise en enkel publikasjonsliste for en forsker i det nye API-et. Det fører både til forsinkelse i visning for deg som bruker, samt tar unødvendig mye ressurser sett i perspektiv av et klimaregnskap.

Etter en god dialog med Cristin, så utbedret de dette slik at det igjen holdt å gjøre bare ett kall mot API-et for å lage en komplett publikasjonsliste.

Administrasjon av nettsider med bedre universell utforming

Vi fortsetter å gjøre administrasjon av nettinnhold mer tilgjengelig for alle. Etter en undersøkelse i fjor har vi rettet flere utfordringer for brukeropplevelsen, spesielt de knyttet til universell utforming. Det har blant annet ført til disse forbedringene:

 • Bedre og mer konsistent navigering med tastatur.
 • Rettet feil i semantisk struktur for mappelisting og overskrifter for tabeller. Skjermlesere kan dermed tolke rekkefølge og intensjon for innhold på riktig måte.
 • Økt kontrast og lesbarhet for meldingsbanner og ikoner.
 • Indikator for språk gir bedre bruk av skjermleser
 • Tilby alternative tekster fra artikler når de vises i feed

Det er lov å gi en bedre brukeropplevelse selv om du ikke bryter loven

Vi er opptatt av å møte kravene til universell utforming også i grensesnittet for administrering i Vortex. Det gjør vi selv om loven ikke pålegger oss dette.

Grunnen er rett og slett at det gir en bedre brukeropplevelse gjennom et mer nyttig og effektivt verktøy for våre publisister. I tillegg følger det opp intensjonen med et inkluderende arbeidsliv.

Se også hvordan du som er publisist kan følge noen enkle UU-vettregler for å lage nettsider som er tilgjengelig for flere (For ansatte).

Raskere og mer klimavennlig lasting av forsiden

Har du opplevd at en nettside tar for langt tid å laste inn – selv i 2021? Nettsider kan nesten ikke kom fort nok opp på skjermen vår, men samtidig forventer vi stadig høyere kvalitet på bilder, og flere interaktive funksjoner på nettsider.

Og hvor mye strøm krever alt dette innholdet av mobilen din? Og hva med energiforbruk og klima?

For å bedre på dette eksperimenterer vi nå med raskere innlasting av bilder på forsiden til uio.no, såkalt lazy-loading.

Det fungerer sånn at vi forteller nettleseren at den kun skal laste inn de bildene som er nødvendige for at du skal få den delen av nettsiden du faktisk ser på. Vanligvis laster en nettleser ned hele nettsiden og alt innholdet til din pc eller mobil selv om du for øyeblikket kun ser første del av nettsiden på mobilen.

Vi vurderer å bruke denne metoden på hele nettstedet når vi har lært mer.

Vortex også for Høgskolen i Innlandet

En gladsak for videre utvikling av Vortex er at Høgskolen i Innlandet (HINN) i september ble lansert med nye nettsider med Vortex som publiseringsløsning.

Skjermbilde fra forsiden til nye inn.no som bruker Vortex som publiseringsløsning.

Våre team for nettsteder og Vortex har hatt et tett og godt samarbeid med Nan Cecilie Johnstad Kolby og Tore Minsaas ved HINN om innhold, design og utvikling.

Vi er spesielt fornøyde med å ha fått til:

HINN ble tidligere i år den fjerde partneren i vårt samarbeid om nettsider og publiserings­løsning i universitets- og høgskolesektoren.
 
Skjermbilde av Vortex og logoene til samarbeidspartnerne.

Nytt UiO-design

I mars 2021 fikk uio.no nytt design. Det har mindre med Vortex å gjøre enn mange tror, men vi synes den nye digitale designmanualen og resultatet likevel fortjener ekstra omtale her.

Forsiden på uio.no vist på en PC og en mobil

Det nye designet er dokumentert i et designsystem, se UiOs digitale designmanual.

Overgangen innebar noen design- og utviklingsoppgaver også i Vortex:

 • Fjerne høyrekolonne i dokumentmaler for artikkel, studie og forsider
 • Håndtere nye bildestørrelser
 • Tilpasse visningsnær redigering i forsidemal for nytt design

Mindre endringer og feilrettinger

 • Rettet feil med undertekster på video i Safari
 • Feil sortering av filnavn (desc) i artikkellisting (VTK-6871)

 • Komponent include:folder har feil i fillisting og sortering (VTK-7335)

 • Utvide events-komponenten med parameter for lazy-loading av bilder (VTK-7348)

 • Vise undertekster for lesebegrenset video når også undertekst er lesebegrenset

 • Gi feilmelding når vi forsøker å kopiere eller flytte dokument til mappe som allerede inneholder dokument med samme filnavn (VTK-7265)

Publisert 16. sep. 2021 11:09 - Sist endret 24. feb. 2022 13:32